Nezapomínejte na tříděný odpad: Pro každý druh odpadu jeden koš!


Třídění odpadu – Proč je to důležité?

Třídění odpadu má pozitivní dopad na naše životní prostředí. Nejenže nám umožní odstranit nepotřebný odpad, ale také nám pomáhá zabránit jeho úniku do ovzduší a vody. Třídění odpadu snižuje emise škodlivých látek, které jsou produkovány v procesu přeměny odpadu na energii. Tím se zabraňuje znečišťování životního prostředí. Díky třídění odpadu je také možné využívat materiály znovu, například recyklací papíru, plastu nebo skla.

Pro každý druh odpadu jeden koš

Aby mohlo být třídění odpadu efektivní, je důležité mít pro každý druh odpadu jeden koš. Tradiční třídění odpadu se obvykle skládá ze tří košů: plastu, papíru a skla. Tyto koše jsou často označeny různými barvami, aby bylo možné je snadno identifikovat. K tomu je také často přidán koš na směsný odpad.

Kam s nebezpečným odpadem?

Nebezpečné odpadky by měly být vždy odděleny od ostatního odpadu. Nebezpečný odpad může zahrnovat:

  • Baterie – baterie by měly být vždy odděleny od ostatního odpadu a vyhazovány do speciálního koše.
  • Léky – léky by měly být vyhozeny do speciálních košů, které jsou k dispozici v lékárnách.
  • Kapaliny – kapaliny, jako je motorová nafta, musí být vyhozeny do speciálního koše, který je k dispozici na úřadě města.

Proč je důležité třídit odpad?

Třídění odpadu je důležité pro ochranu našeho životního prostředí. Tříděním odpadu se můžeme vyhnout skládkování, což může mít škodlivé účinky na životní prostředí. Tříděním odpadu také pomáháme snížit množství odpadu, který je potřeba likvidovat, a umožňuje nám využívat materiály znovu.

Více informací o třídění odpadu můžete najít na stránkách Domov pro seniory Pysely.

Publikováno
V rubrikách ASTRO