Program videokurzu Solar Fire

Nastavení programu


Úvodní část kurzu se zaměřuje na nastavení výpočtů, grafiky, vzhledu obrazovky a kolečka horoskopu. Pokud si vše správně uložíte, později se k tomuto nastavení nebudete muset vracet.


1. lekce:

Vložené soubory Vám ušetří čas se zdlouhavým nastavováním, především u kolečka horoskopu a vzhledu obrazovky. Pak máte možnost si individuálně nastavit některé výpočty, například zda chcete používat lunární uzel pravý či střední, černou lunu pravou či střední, lunu s paralaxou nebo bez atd. Na závěr si individuálně nastavíte objekty na ploše.
Tato lekce není příliš zábavná, ale není možné ji přeskočit. Naštěstí se k ní později nebudete muset vracet. Je potřeba si správně nastavit výpočty, abychom vykládali ty správné polohy těles. Například u luny s paralaxou může být rozdíl až jeden stupeň.

Příloha: soubory k vložení do programu


2. lekce:

Tato lekce je určena pečlivým studentům, kteří si i v jiných programech, jako jsou třeba Word nebo Excel, individuálně nastavují horní lišty. Používání ikon jim při každodenní práci významně šetří čas. Dále pro ty zodpovědné, kteří si zálohují horoskopy a soubory, aby o ně v případě problémů s počítačem nepřišli. Začátečníci ji mohou v případě nutnosti přeskočit.


3. lekce:

V této části Vám pomohu nastavit obrazovku, tiskovou stránku a kolečko horoskopu způsobem, jaký sama používám a na jaký jste ode mne z kurzu zvyklí. Naučíme se pracovat s jednoduchým a přehledným kolečkem horoskopu, které mne naučit pan Baudyš senior, učitel optiky (!) na vysoké škole. Společně vybereme font s koncovkou CZ, který umí pracovat s českou diakritikou. Kdo se chce rychle posouvat k dalším funkcím, může tuto část vynechat.Práce s radixem


4. lekce:

Konečně se naučíme pracovat s horoskopy! Na tuto část se studenti vždycky těší. Odteďka si budete moci uložit údaje o narození všech svých kamarádů, příbuzných a spolupracovníků. Vysvětlím Vám, jak je spravovat v databázi, abyste si udrželi přehled i ve velkém množství horoskopů. Ukážeme si, jak vyhledat z databáze horoskop určitého jména nebo naopak horoskop obsahující určité astrologické prvky (planetu ve znamení, domě, aspektu, aspektární obrazce...)


5. lekce:

Řekneme si, že okno Calculated Charts je výchozím bodem pro práci s horoskopy, odtud se otvírají na plochu. Projdeme si všechny části obrazovky (kolečko, aspektář, seznam aspektů podle orbisu, grafy se živly a kvalitami) a vysvětlíme si, k čemu slouží. Naučíme se pracovat s funkcemi, které se vztahují k radixu (přehled planet v domicilu, exilu, povýšení a pádu, planety v dignitě, finální dispozitor, recepce). Tyto funkce nám pomohou rychleji vytipovat silné a slabé stránky horoskopu.


6. lekce:

V průběhu práce s horoskopem často potřebujeme upravit některé parametry. Například začneme zkoumat jednoduchý horoskop s deseti základními planetami, ale po čase chceme přidat i černou lunu a chiron či bod štěstí. Nebo se chceme zaměřit na významná témata horoskopu prozkoumáním aspektů pouze do jednoho stupně. Případně si nejsme jisti časem narození a potřebujeme vypnout aspekty na osy. Všechno je možné, společně se to naučíme nastavit. Zvláštní krátké video je věnováno relokaci – změně horoskopu v závislosti na místě pobytu.Prognostické metody

Práce s prognostickými metodami v Solar Fire často používá stejné postupy. Například pohyblivé kolečko u sekundárních direkcí se nastavuje obdobně jako pohyblivé kolečko u tranzitů. Proto je dobré dodržovat pořadí lekcí nebo si návod vyhledat v souvisejícím videu.


7. lekce:

Nejprve využijeme další ze vložených souborů – stránku s dvojkolečkem – a nastavíme si ji jako výchozí. Poté si nastavíme planety, jejichž tranzity budeme sledovat, doporučuji planety od Jupitera dál. Pak se naučíme samotnou práci s tranzity: za prvé pohyblivé dvojkolečko pro přehled situace včetně postavení planet v domech a vládcovství a za druhé seznam tranzitů pro přesné určení okamžiku tranzitu a výčet všech přechodů tranzitní planety (direktní i retrográdní).


8. lekce:

Na začátku práce se sekundárními direkcemi si vždy musíme nastavit ty správné osy. Sekundárně direkční osy se totiž při určitém nastavení používají pro primárně direkční horoskopy. Zní to složitě, ale ve skutečnosti je to naprosto jednoduché. Pak se naučíme vypočítat samotný sekundárně direkční horoskop. Interpretační hodnotu má i sekundárně direkční horoskop ve vztahu k radixu, proto se naučíme používat statické dvojkolečko, dynamické dvojkolečko a vyjet seznam sekundárních direkcí.


9. lekce:

Primární direkce jsou elitním astrologickým nástrojem, jsem ráda, že jejich používání mohu tímto způsobem podpořit. Solar Fire bohužel neobsahuje primární direkce zodiakální, se kterými mne naučil pracovat pan Baudyš senior, ale jen primární direkce mundánní. Naštěstí jsou zodiakální primárně direkční osy obsažené omylem v sekundárně direkčních horoskopech. To si na začátku nastavíme. Jednoduše a snadno, ač to tak nemusí znít. Pak se naučíme vyjíždět seznamy primárních direkcí. Zodiakální primárně direkční kolečko horoskopu bohužel v Solar Fire nastavit nelze, ale snadno se obejdeme i bez něj.


10. lekce:

Solární horoskop (alias solární revoluci) vykládáme jak samotný, tak ve vztahu k radixu. Společně se naučíme v Solar Fire nastavit obě možnosti. Pro Solar Fire ve vztahu k radixu využijeme stejné postupy, jaké se používají v synastrii. Kdo by potřeboval podrobnější vysvětlení, může si pustit video zaměřené právě na synastrii.


11. lekce:

Solar Fire umí všechno, má tedy i funkci na kalendář plodných dnů:-) Jedním kliknutím získáme tolik horoskopů se stejnou lunární fází, jaká je v radixu, kolik potřebujeme. Pak už jen stačí vyselektovat ty správné.Partnerská astrologie


12. lekce:

Na úvod využijeme další ze vložených souborů – stránku s dvojkolečkem – a nastavíme si ji jako výchozí, pokud jste to už neudělali při práci s tranzity. Pak se jednoduchým způsobem naučíme přeložit dva horoskopy přes sebe. Můžete takto skládat jak dvě osoby či osobu a věc (firmu, web), tak osobu a okamžik (svatbu, důležitý telefonát). Funkce swap umožní prohodit partnery v kolečku a zkoumat, nejen jak působí jeden na druhého, ale i druhý na prvního. Každý z partnerů má svůj vlastní pohled na totéž:-)


13. lekce:

Druhým nejdůležitějším nástrojem (někteří kolegové by to „druhým“ klidně vynechali:-) partnerské astrologie je kompozitní horoskop, který se naučíme nastavit. Synastrie dává víc nahlédnout dovnitř do vztahu, kompozit víc ukazuje na celkové vyznění vztahu, tedy na pár jako celek. I u kompozitů je zajímavé spojovat do páru nejen dvě osoby, ale i osobu a okamžik, osobu a věc, osobu a stát atd.