Nabídka skript

Ke svým kurzům jsem sepsala skripta, která obsahují veškerou teorii probíranou v hodině. Nejen popisy astrologických prvků ve formě „kuchařky“, ale i návody a pravidla, jak s nimi pracovat. Jsou to v podstatě tři učebnice astrologie.

První skripta jsou zaměřená na planety ve znameních a domech, věnují se tedy základním prvkům horoskopu. Druhá pojednávají aspekty a vládce domů, prvky horoskopu tudíž dávají do souvislostí. Vládci domů jsou jedním z nosných témat astrologické linie, ke které patřím. Vychází z předválečné astrologie Josefa Danzera a pokračuje přes mého učitele Antonína Baudyše seniora až ke mně a mým studentům.

Třetí skripta se věnují prognostickým metodám – tranzitům, primárním a sekundárním direkcím, solárním horoskopům. S důrazem na perfektní zvládnutí tranzitů, kterým je věnována většina textu. Doufám, že jednou dopíšu i čtvrtá skripta, zaměřená na partnerskou astrologii:-)

Skripta byla dlouho jen součástí kurzů, kde je po každé lekci rozesílám mailem v elektronické podobě. Myslím, že nazrál čas, uvolnit je i pro širší veřejnost:-)

Obsah a ukázky:
- První ročník: planety ve znameních a domech. Obsah zde. Ukázky zde a zde.
- Druhý ročník: aspekty a vládci domů. Obsah zde. Ukázky zde a zde. Sripta zatím nejsou k dispozici, stále čekají na dokončení.
- Třetí ročník: prognostické metody. Obsah zde. Ukázky zde a zde.

Moje pojetí astrologie:
Miluju pravidla, strukturovaný přístup, systematické postupy. Skripta jsou jich plná:-) Mým hlavním astrologickým tématem je syntéza horoskopu – klíčová a opakující se témata. Jejich zvládnutí umožňuje vytáhnout z horoskopu to podstatné a zorientovat se v množství informací, které obsahuje. Je to spíš záležitost procvičování na kurzech, ale i ve skriptech je syntéza stále přítomna mezi řádky.

Ač jsem svým založením tradiční astroložka, což znamená, že se ve výkladu zaměřuji na konkrétní fakta a předpovídání, mám ráda i hluboký psychologický podtext astrologických prvků, hlavně těch pomalých – Urana, Neptuna, Pluta. Když pochopíme podstatu jejich fungování a způsob, jakým ovlivňují různé roviny našeho života, nemůžeme se nikdy cítit obětí svého vlastního horoskopu. Protože vždycky existuje nějaký způsob, jak planetu pro nás vhodným způsobem uplatnit.

Ve svých astrologických popisech mám tendenci poněkud přehánět. Mám pocit, že je to tak pro studenty srozumitelnější. Berte to prosím v potaz, až se budete podivovat nad nějakým prvkem, co máte v horoskopu:-)

Možnost zakoupení skript:
Skripta nabízím ve formátu PDF na CD, v tištěné podobě zatím neexistují. Cena je 400 Kč za jeden ročník.

Nákup je jednoduchý – stačí mi napsat mail se jménem a poštovní adresou a převést 400 korun na můj účet číslo 710248123/0800. Skripta Vám pošlu na CD obyčejnou poštou, ať nemusíte na poštu. Pokud by z nějakého důvodu nedorazila, nemám problém je poslat znovu.

Koupě skript nenárokuje pozdější slevu kurzu, jehož jsou součástí.

Pokud by se našel nadšený vydavatel, třeba dojdou světlo světa i v knižní podobě. Pokusy, které jsem zatím učinila, se nesetkaly s příznivou odezvou. Zatím:-)

Velká prosba:
V době, kdy je kopírování díky klávesám Ctrl-C a Ctrl-V záležitostí vteřiny, bych ráda zmínila, že skripta jsou autorským dílem a jako taková jsou chráněná zákonem. Prosím nešiřte je bez mého vědomí dál. Oceníte tak hodiny a hodiny práce, kterou jsem do nich vložila. Díky.

Historie skript:
Skripta jsem psala v letech 2010 – 2012 tempem Michal Viewegh na poloviční úvazek. Michal Viewegh o sobě říká, že napíše čtyři strany denně, já jsem dávala deset za týden. Pak mi jednoho dne došla inspirace a druhý ročník stále není dokončen. Doufám, že se mi to podaří se současným kurzem, očekávám, že od června 2016 bude k mání. Osud čtvrtého ročníku je ve hvězdách:-)

Jako každý astrolog se stále vyvíjím, s každým dalším kurzem jsou mé astrologické znalosti hlubší, ucelenější, prověřenější. Po čtyřech letech bych nejraději sedla a některé věci přepsala. Občas bych polemizovala sama se sebou:-)
Pečlivost je společná vlastnost zemských znamení, můj učitel Antonín Baudyš senior napsal knihu na téma dominanty v horoskopu, kterou nikdy nevydal, protože stále nebyla hotová. Rozumějme: dost dokonalá. Poučena touto zkušeností dávám skripta do oběhu s vědomím, že nejsou dokonalá a možná nikdy nebudou. Třeba se k nim na důchod vrátím. Možná i dřív:-)

Osobní poznámka:
Vyrůstala jsem v prostředí, kde skripta, semestr a katedra byly běžně užívané pojmy. Velká část naší rodiny publikuje – táta na jedné vysoké škole, sestra v Akademii věd a švagr na další vysoké škole. Ač jsem z pohledu ostatních zvolila poněkud bizarní obor, zdá se, že jsem se úplně neodrodila:-)