Přehled cvičení pro 2. ročník

1) Vyhledávání opakujících se prvků v horoskopu

Každý prvek může být v horoskopu přítomen více způsoby: skrze znamení, dům, aspektaci, vládce… My se budeme učit tyto prvky identifikovat ve všech jejich podobách. Cvičení vychází z Markuse Jehleho.

2) Identifikace nejsilněji přítomných znamení v horoskopu

Toto cvičení víceméně navazuje na předchozí. Ze všech dvanácti zvířetníkových znamení se budeme snažit určit ta, které jsou v daném horoskopu v různé podobě nejsilněji přítomna.

3) Dílčí syntéza

Než se pustíme do celkové syntézy horoskopu, budeme se učit komplexne popsat dílčí aspekty osobnosti člověka. Budeme se zabývat těmito okruhy:
a) domov, bydlení, rodiče, děti
b) povolání, pracovní činnost, výdělek
c) partneři, vztahy, manželství
Ke každému tématu je připraven pracovní list.

4) Vyhledávání klíčových oblastí horoskopu

Horoskop obsahuje nepřeberné množství informací. Pokud bychom je chtěli vykládat všechny, vznikne nesourodý chaos. Naučíme se rozpoznávat 5 – 10 ústředních témat horoskopu podle metody Tracy Marksové. Při práci budeme používat pracovní listy.

5) Určování silných a slabých stránek osobnosti

V průběhu roku se budeme učit posuzovat sílu postavení planet podle Jeana-Baptista Morina de Villefranche. V návaznosti na výklad budeme v horoskopech určovat nejsilněji a nejslaběji postavené planety, tedy silná a slabá místa horoskopu.


[ zpět ]