Přehled cvičení pro 1. ročník

1) Procvičování základních prvků

Tento druh cvičení nejvíc připomíná školu - formou pětiminutovek procvičujeme význam základních prvků - živlů, kvalit, znamení, domů, vládců. Cílem cvičení je zafixovat si astrologickou násobilku, abychom postupovali snadno a rychle při práci s horoskopem.

2) Nácvik orientace v horoskopu

Astrologie je navýsost symbolická disciplína, smyslem tohoto cvičení je naučit se se symboly pracovat. V této fázi se nebudeme zabývat výkladem prvků, jen se budeme učit je rychle vyhledat v astrologickém kolečku. Glyfy pro nás přestanou být nicneříkající obrazce, zorientujeme se ve znameních a domech, nejnáročnější částí bývá práce s vládci.

3) Počítání živlů, kvalit, polarit v horoskopech

Zde se budeme učit hledat v horoskopu obecné povahové rysy. Cvičení může vypadat velmi začátečnicky, ale ve skutečnosti tím v praxi začínáme výklad každého horoskopu. Nebo bychom měli. V tomto kroku se začínáme blížit opravdové astrologii.

4) Výklad jednotlivých prvků horoskopu

Toto je první z výkladových cvičení, kde se budeme učit popisovat jednotlivé prvky horoskopu. Zůstaneme u samostatných prvků, kterým se budeme snažit porozumět v plné šíři: o co se jedná, jakým způsobem se to projevuje a v jaké oblasti to působí, neboli planeta ve znamení a v domě. Budeme se učit najít společné rysy a poradit si se zdánlivě nesourodými vlastnostmi.

5) Trojí pohled na planetu

Zkusíme vykládat energii osobních planet ze třech možných úhlů pohledu – z pohledu planety samotné, z pohledu znamení a z pohledu domu. Budeme hledat všechny možné významy, které je možné přečíst přes jediný prvek horoskopu.

6) Výklad horoskopu naruby

Jako přípravu na výklad celého horoskopu se budeme učit hledat význačné rysy v horoskopech nám známých osobností. Je to další ze způsobů, jak spojovat teoreticky nabyté znalosti s reálnými lidmi a lépe si je zapamatovat.

7) Poznávání horoskopu

Pro zpestření výuky se budeme učit rozeznat (ne uhodnout:-) horoskop význačné osobnosti od horoskpu někoho úplně odlišného nebo úplně obyčejného. K tomuto účelu rozdám horoskopy se slepým titulkem, poté následuje výklad jednotlivých prvků tak, jak už to umíme.


[ zpět ]