Významné státy v příštích několika letechLetos jsem předpovědi pro jednotlivé státy hodně rozšířila. V nadcházejících letech nás čeká výrazné dění, proto jsme měla potřebu podívat se do horoskopů jednotlivých států, jaké bude jejich zapojení do běhu dějin. S nadějí, že se mi z toho dohromady poskládá smysluplný obrázek:-)

Pracuji převážně s horoskopy států západního světa. Co se děje v asijských zemích, v arabském světě nebo v rozvíjejících se ekonomikách nevím, nemám zkušenost s jejich horoskopy. Možná mi tak vypadává důležitý díl skládačky. Třeba taková Sýrie je signovaná Beranem, kterým právě prochází Uran – to znamená, že tam můžeme čekat nečekané:-)


Spojené státy americké
Série špatných let nastartovaná v roce 2008, která se z USA přelila do zbytku světa v podobě finanční a hospodářské krize, ještě neskončila. Nicméně právě teď čeká Spojené státy několik lepších roků, které přinesou úlevu a příležitosti. Situace se opět výrazně zhorší v letech 2014 – 2015 a vyústí ve vážné problémy s dolarem mezi lety 2015 – 2016. Je vidět, že USA jsou velkou ekonomikou s celosvětovým dosahem, protože v roce 2015 bude na celé zeměkouli vrcholit období hlubokých strukturálních změn.

Na počátku roku 2012 s konečnou platností začne přibližně sedmileté období, kdy bude obyvatelstvo USA na nohou. A to jak obrazně – obyvatelstvo se bude bouřit, hlasitě brát o slovo a vyslovovat svoji nespokojenost, tak doslova – lidé budou nuceni se stěhovat, případně budou přicházet o své domovy pořízené na hypotéky. Lidé budou mít pocit, že přišli o své dosavadní jistoty a na nic není spolehnutí. USA jako stát budou nejspíš nuceny se víc věnovat domácím záležitostem na úkor zahraničních.

Tak, jak byly Spojené státy v posledních letech vystaveny tlaku – nutnosti nevyhnutelně řešit finanční, ekonomické a mocenské otázky, v důsledku čehož bylo celé postavení USA značně ohroženo, budou v následujících několika letech zažívat spíš nejistotu, kdy se nebude vědět, co bude dál, chaos, nestabilitu, náhlé extrémní situace. A to převážně na domácí půdě, ovšem se stejně negativním dopadem na pozici státu a jeho obraz ve světě. Události v tomto duchu bych čekala v první třetině roku, kolem února a dubna. V Evropě bude ve stejné době panovat dosti podobná atmosféra. Je možné, že se přihlásí první poslové změn, které nás všechny čekají mezi lety 2012 až 2015 a jejichž začátek se jinak oficiálně očekává až v červnu 2012, kdy se poprvé sevře přesný kvadrát mezi Uranem a Plutem.

Ale není všechno jen špatně, jak by se na první pohled mohlo zdát. Spojené státy dělají vše proto, aby na podzim 2012 dočasně stabilizovaly svoji situaci. Bude se to týkat především peněz. Po letech přestanou být pod takovým tlakem kvůli neblahým zprávám o stavu svých financí. Bude to výsledek celoroční snahy dostat finance a státní rozpočet alespoň částečně pod kontrolu s vrcholy aktivit kolem března a září. USA se budou snažit krotit své výdaje a posilovat své příjmy, budou zavádět pravidla a zlepšovat finanční disciplínu. A protože jsou USA nepřehlédnutelným světovým hráčem, hned začnou vysílat lepší signály do okolního světa.

Na konci roku čeká Spojené státy volba prezidenta, které předchází průběžně již od ledna primárky, vedoucí ke zvolení protikandidáta k Baracku Obamovi. Leden a únor, první termíny primárek, jako by zamíchaly kartami a přinesly nějaká překvapení. Pak se přípravy na volbu prezidenta zklidní a budou se již ubírat tím správným směrem. Květen – červen přinese lepší vhled do situace, pokud v té době bude favorizován nějaký kandidát, lze z něj již usuzovat na výsledek. V říjnu a listopadu by mělo být relativně jasno.

Na možný výsledek voleb se podívám ještě později v průběhu roku, až bude známý užší výběr kandidátů. Optimálně k tomu potřebuji znát jejich horoskopy, což někdy ztroskotá na neznámém čase narození:-)

V tuto chvíli mohu obecně říci jen to, že největší šance má ten kandidát či kandidátka, který předloží mix tvrdých opatření a pragmatismu s vizí a nadějemi. Přičemž později na jaře bude u voličů bodovat spíš charisma kandidátů, budou slyšet na vize a ideály na jedné straně nebo sliby na druhé straně. Budou nakloněni slibům věřit a mohou mít s kandidátem spojená poněkud nereálná očekávání. Na podzim u voličů převládne pragmatismus, potřeba slyšet návrhy konkrétních opatření a touha po jistotě v budoucnu, i za cenu dočasného uskromnění.

Rok 2013 je ve Spojených státech za daných podmínek široko daleko nejpozitivnějším rokem. Abych to upřesnila – od roku 2008 určitě. USA se odhodlají k razantním změnám směřujícím k uvolnění a odlehčení situace. Velmi pravděpodobně se to nějak promítne do jejich vztahu se zbytkem světa.

Nicméně zlepšení v roce 2013 je poněkud teoretické. Jako by spočívalo v komunikační rovině, v jednání, nastavení podmínek, ale ne v konkrétních opatřeních a akci. Zdá se mi, jako by se USA v té době snažit vytvořit si ve světě skvělý mediální obraz, ale skutečná realita byla poněkud jiná. V podstatě jde o svého druhu propagandu. Pokud to bude opravdu tak, následující roky 2014 – 15 odhalí pravdu.

V letech 2014 až 2015 bude postavení USA opět ohroženo. Není to úplně nepodobné rokům 2008 – 2009, ovšem s tím rozdílem, že problémy přijdou ze zahraničí. Když bych to měla sumarizovat, zdá se mi, že v roce 2008 USA spustily světovou finanční a hospodářskou krizi, v letech 2012 – 2013 se pomalu začnou dostávat z problémů nebo najdou nový prostor pro expanzi a růst, ale v letech 2014 – 2015 se jim problémy ze světa vrátí jako bumerang a těžce na ně dopadnou.


Evropská unie

Rok 2012 je rokem nalézání nového smyslu existence Evropské unie. Její vliv se obnoví, role posílí. Pro srovnání – Evropská unie zažívala podobně silné období například v roce 2004, kdy se rozšířila o deset nových členů včetně Česka.

Ovšem pozor, teď nemluvím o eurozóně, pouze o EU jako organizaci. Astrologicky je třeba striktně rozlišovat dění v Evropské unii a v eurozóně, každý celek disponuje vlastním horoskopem, ve kterém se odehrává něco zcela jiného. Dění v Evropské unii je v současné době výrazně pozitivní, na rozdíl od eurozóny. Co to znamená v reálném životě? Evropská unie není jen o společné měně, její význam je širší. Problémy s eurem mohou být impulsem pro ještě větší sjednocení a stmelení unie jako celku.

Rok 2012 je rokem intenzivní práce na tom, aby EU byla napříště životaschopnější, odolnější, silnější. Aby ji podobné problémy, jako ty současné s eurem, neporazily. Je to rok očistné transformace. Výsledky by měly být vidět nejpozději na konci toku 2012, když ne dříve. Až se podíváme na dění v eurozóně, obrázek bude jasnější. Finančně je třeba oddělit zrno od plev, aby zdravé jádro mělo šanci přežít.

V roce 2012 se EU vyšvihne, pak se zase vrátí k řešení svých každodenních starostí. Od podzimu nastane útlum, který se potáhne příštích pár let. Bude třeba se více věnovat domácím záležitostem, národním ekonomikám, nespokojenému obyvatelstvu, přesvědčovat voliče, že to celé má smysl. Možná zas dojde na přetřes zemědělská politika a to, jak zatěžuje rozpočet EU.

Dalším výrazným rokem ve vývoji EU je až rok 2015, kdy bude unie řešit své vztahy k ostatním státům. Zahraniční situace bude EU ohrožovat natolik, že jí nezbude, než se ze světového dění vydělit a jít si víc vlastní, individuální cestou. Je to situace, kdy něco zlé je pro něco dobré. Vztahy se světem budou opravdu velmi vyostřené, ale to bude důvodem, aby Evropská unie postoupila zase o krůček dál směrem k integraci. V tomto ohledu se USA i EU shodují, v roce 2015 pro ně vztahy se zahraničím představují problém.


Eurozóna

Dění v eurozóně odvíjím od horoskopu zavedení eura. Týká se přímo všech států, ve kterých se platí eurem a nepřímo minimálně všech ostatních členů Evropské unie:-) Vývoj bude dynamický.

Eurozóna se bude kolem února 2012 otřásat v základech. Její postavení bude ohroženo. Je těžké předpovědět, co přijde, může to být cokoliv:-) Myslím, že vyvrcholí problémy PIGS, slabších členů EU, s největší pravděpodobností Řecka. Situace bude neudržitelná, nebude možné dál odkládat řešení. Odhaduji, že v této době padne rozhodnutí o dalším osudu eura, a sice směrem k rozdělení eurozóny, které by vstoupilo v platnost buď hned nebo až na začátku roku 2013.

Pak se situace na čas zklidní. Po zbytek roku budou probíhat opatření, která vyvrcholí v roce 2013 novou koncepcí eura. Jak budou tato opatření vypadat? Do září 2012 se budou tvořit a uvádět v život restriktivní měnová pravidla, která budou platit po několik dalších let. Euro bude pod přísným dohledem. Na podzim přinesou opatření první výsledky.

Kromě toho se někdy od února 2012 změní vztah eura k ostatním měnám pro dalších několik let. Přiznám, že si neumím přesně představit, co by to mělo znamenat. Změní se nějak hodnota eura? Bude nějak stanoven kurz k jiné měně? Ovlivní nestabilita jiné světové měny hodnotu eura? Však brzy uvidíme:-)

Rok 2013 je rokem boje o nové postavení eura. Odhaduji, že eurem se bude nadále platit jen v klíčových státech EU, nedisciplinovaní členové budou z eurozóny vyčleněni. Nemyslím si, že by euro přestalo existovat úplně, na to má v tomto roce příliš dobré postavení. Na druhou stranu v roce 2013 ještě nebude zdaleka vyhráno. Boj o nové postavení nebude snadná práce, na jednu stranu bude třeba neustále podporovat sílu eura, na druhé straně budou přicházet nové a nové Jobovy zvěsti, až do samého začátku roku 2014. Zbytek roku 2014 už je naštěstí rokem relativního klidu.


Francie

Francii čeká perné desetiletí. Nechce se mi tomu věřit, ale horoskop ukazuje dost jasně, že se Francie, zakládající člen Evropské unie, ocitne v podobné situaci jako Itálie nebo Řecko.

Francie bude muset v příštích letech obhájit postavení, na které se cítí. Přijde více mezníků, kdy půjde opravdu do tuhého. Až Francie překážky přestojí, rozkvete a bude znovu nastartována její spokojenost a růst. Je mi líto, ale možná si na to bude muset počkat až někdy do roku 2020.

Od roku 2012 se Francie začne víc soustředit na budování svého vlastního postavení než dosud. V tomto ohledu je její vývoj podobný Německu, druhému hlavnímu tahounovi Evropské unie. Přijdou pro to dva hlavní impulsy – jednak dění kolem eura v únoru 2012 a jednak prezidentské volby.

Kolem února 2012 čekám otřesy v eurozóně, které donutí členy EU zásadním způsobem jednat a situaci řešit. Francie se bude stavět do vůdčí role, převezme zodpovědnost, bude chtít udržet nad situací kontrolu a nastaví tak oblast zájmu Francie pro příští dekádu. Je to posílení individuálních zájmů na úkor kooperace a partnerství, posílení prosazení se a rozhodnosti na úkor spolupráce a kompromisu. Vývoj v dalších letech ukáže, že to je pro ni velké sousto.

Na začátku května proběhnou ve Francii prezidentské volby. Ať hledím do horoskopu Francie jak hledím, na možný průběh a výsledek voleb nevidím žádné rozumně vyložitelné ukazatele:-) Co ale vidím je, že nový prezident bude mířit vysoko, bude mít velkou ambici dokázat světu, že Francie na to má.

Díky charitě vůči okolním státům je postavení Francie a zejména jeho finanční situace dosti nahnutá. Více se to začne projevovat od jara 2012 s vrcholem v únoru 2013, ukáže se, že finanční situace Francie je nafouknutá bublina, která se nezakládá na skutečnosti.

Listopad 2012 je měsícem, kdy začne mít Francie pocit, že ji závazky za ostatní státy začínají stahovat ke dnu, kdy jsou jí koulí na noze. Do srpna 2013 budou trvat její snahy budovat své vztahy s partnery a zahraničními subjekty na jiné bázi, snaha uspořádat je a vnést jiná pravidla.

V roce 2013 je postavení Francie silně podkopáno, situace bude nahoru a dolů, spíše dolů. Bude to rok nepříjemných překvapení, věci, které jsme nečekali, se ukážou být nebývalým rizikem.

Francouzské obyvatelstvo masově vyrazí do ulic, jak je ve Francii zvykem. Bude se odmítat se stávajícím stavem smířit. Ale protesty nebudou tím nejsprávnějším řešením.

Bude to rok, kdy mnoho věcí nebude fungovat, jak má. Francii se vymstí její skryté zájmy. Pokud dělala charitu vůči některým státům jen proto, aby na tom vydělala, ve zlém se jí to vrátí. Toto vše vyvrcholí na přelomu roku 2013 – 2014.

V témže roce se bude dál rozplývat iluze o tom, jak to vypadá s bohatstvím Francie. Závazky ji budou nadále rozkládat zevnitř. Finanční a bankovní systém budou stát značně na vodě.

Rok 2014 je rokem neskutečného zatížení Francie. Francie je pod velkým tlakem a v mimořádně nestabilní situaci. Bude to klíčový rok, kdy Francie zažije takové problémy, že se bude rozhodovat, co vlastně dál.


Německo

Německo před sebou nemá vůbec špatný rok. Čím dál tím víc směřuje k tomu, aby sledovalo především své vlastní, individuální zájmy, aby se víc osamostatnilo v rozhodování. Tím se mu značně uleví. Je to klíčové téma tohoto a příštího roku, přitom pozitivní, tedy alespoň z pohledu Německa:-)

Důraz na vlastní zájmy vrcholí v únoru 2012 a pak na samém začátku roku 2013, což je přesně v době, kdy se nejprve euro otřásá v základech a pak v době, kdy začíná hledat svoji novou identitu. Znamená to, že individualismus Německa směřující ke zlepšení vlastního postavení a mající formu nějakého radikálního rozhodnutí, s eurem souvisí. Z mého pohledu to znamená, že kolem února 2012 padne rozhodnutí o tom, že od začátku roku 2013 některé státy přestanou být členy eurozóny. Tím, kdo bude za tímto rozhodnutím stát, bude Německo.

I přesto nebude finanční situace Německa v příštích devíti letech úplně jistá. Jako by Německo raději než na jistotu a stabilitu sázelo na flexibilitu a pružné řešení situace. Jako by uvolnilo nějaká měnová pravidla. O svých penězích si bude chtít rozhodovat samo. Bude to důsledek osamostatnění, o kterém jsem psala výše.

Až do února 2013 bude Německo dál trpět vlivem zahraničí. Může to znamenat to, že ze zahraničí přicházejí destabilizující impulsy, ale stejně tak to může znamenat to, že Německo zvažuje rozvolnění svého vztahu se zahraničím, uvolnění příliš těsných pout, provázanosti.

Trochu předběhnu do roku 2013, který je pro Německo v dané situaci překvapivě pozitivním rokem. Vylepší si postavení, zesílí, a to zejména díky užší spolupráci s partnery v Unii. Německé banky a finanční ústavy, ač zatížené, budou mít zakázky, které přispějí k jejich prosperitě.

V roce 2013 se v Německu budou do určité míry opakovat konstelace z roku 1989. Tehdy Němci vyrazili svými trabanty na českou ambasádu a spustila se tím lavina dění. Říkám si, co přijde tentokrát? Tenkrát i teď je situace vidět jako mix charity a vlastních výhod. Co myslím charitou – tak jako tehdy Západní Německo zadotovalo své východní spoluobčany, mohlo by tentokrát Německo podržet své partnery z EU. Svět se stává globální vesnicí, proč ne. Vlastní výhody budou spočívat v získání moci, příležitostí, zakázek... Jen jich je tentokrát méně:-)

Tyto konstelace potrvají s různými výkyvy až do roku 2026, však ani sjednocování Německa nebyla otázka týdnů či měsíců. Má to i své stinné stránky. Německo se tím odhaluje ve svém slabém místě, stává se tak citlivějším, zranitelnějším, napadnutelnějším. Ovšem zdá se, že v prvních letech má ona „charita“ víc výhod než nevýhod. Je možné, že si někdy během té doby Německo sáhne na dno a vyčerpá se. To je ale vzdálená budoucnost.

Na závěr malý astrologický bonbónek – různí astrologové pracují s různými horoskopy Německa. Osobně používám horoskop Výmarské republiky z roku 1918 a zdá se mi, že funguje. Jsou však astrologové, kteří používají horoskop rozdělení Německa z roku 1990. Brzy se dozvíme, který horoskop je správný, protože horoskop Výmarské republiky naznačuje spíš pozitivní vývoj, zatímco horoskop rozdělení Německa ukazuje přesný opak.


Velká Británie

Británie je již druhým rokem ve velkém napětí. Loni v létě se to projevilo pouličním rabováním v Londýně, letos to může ještě dál gradovat s tím, že na podzim by měly tyto nálady vrcholit.

Británie zůstává čím dál tím víc stát stranou. Ještě kolem února 2012 si k tomu bude gratulovat a bude hrdě deklarovat svoji nezávislost. Dál už to tak pozitivní nebude. Letos stejně jako loni bude reagovat přepjatě v jednáních s partnery v EU. Zdá se mi, že na jednu stranu se nechce zapojit do další integrace, ale na druhou stranu je ve stresu, že stojí mimo hlavní rozhodování. To ovšem nemá žádné řešení:-) Británie nebude nakloněna jakékoli dohodě či kompromisu. Důvodem tlaku i napjatých vztahů se zahraničím mohou být dohody ohledně financí státu, měny, oběživa. Jsou za tím hluboké obavy, co bude.

Kromě toho se vztahy s partnery (zřejmě s EU) se začínají pro příštích pět let velmi rozvolňovat. V plném rozsahu se to nastartuje na začátku roku 2013. Británie může mít pocit, že se s ní nepočítá jako s plnoprávným členem, že stojí mimo. Vztahy s blízkými státy pro ni budou občas zdrojem nestability, občas velkou neznámou. Možná bude oscilovat mezi strachem stát osamoceně a fóbií zapojit se do integrace. Bude to výsledkem nedohod z předchozího odstavce, které vyvrcholí zřejmě na podzim 2012.

K tomu začne Británie řešit problémy na domácí půdě. Přihlásí se na jaře 2012, plně se rozvinou v létě 2013 a budou významným tématem pro dalších deset a více let. Zdá se mi, že obyvatelstvo bude muset začít víc šetřit, nebude si moci dovolit to, co dříve a jeho nálada podle toho bude vypadat. Zvýší se množství lidí, pohybujících se na hraně existenčního minima. Otázka bude natolik palčivá, že si bude žádat řešení.

Nedivila bych se, kdyby se situace promítla do trhu nemovitostí, ceny byly pod tlakem a to by například ztížilo možnost stěhování.

Ani Británii se nevyhnou finanční starosti. Bylo by divné, kdyby byla jediným státem, který toto téma neřeší:-) Británie si svoji měnu začne víc hlídat od podzimu 2012 a hned do konce roku by to mohlo přinést přiměřené pozitivní výsledky.

V létě se budou v Londýně konat Olympijské hry. To je takový světlý bod uprostřed ostatního dění. Pro dobré posouzení toho, jak Olympiáda proběhne, je dobré oddělit sportovní a organizační část. Zdá se mi, že pro čas Olympiády se zapomene, jaká je realita v současnosti složitá. Bude snaha vytvořit iluzi, že vše je v pořádku, že Británie je v plné síle a silným hráčem. Snaha ukázat lesk a slávu. Užít si sportovní klání.

Organizační část je mnohem tvrdší oříšek. Hned teď na začátku roku bych čekala zprávy, že se nestíhá a je třeba s tím něco udělat. Od jara to začne vypadat o poznání lépe. Nicméně v době her bych se obávala buď přehnaných bezpečnostních opatření nebo projevů nespokojenosti radikálněji naladěného obyvatelstva. A závěrečné sčítání, kolik to celé stálo, bude také dosti rozpačité.

Možná je to docela standardní průběh olympijských her, organizace je pokaždé složitá a finančně náročná, ale sportovní nadšení a pocit, že hostitelská země je pro danou chvíli pupkem světa, za to zřejmě stojí.

Velká Británie je monarchie s královskou rodinou v čele. Významné osobnosti, jako jsou státníci a příslušníci královských rodin, mají to výsadní postavení, že některé z jejich životních událostí se odrážejí přímo v horoskopu státu. Horoskop Velké Británie naznačuje, že by příští dva roky mohly přinést kolem královské rodiny o něco více dění.

Královna bude slavit šedesát let svého panování. Referují o tom média, nemusím se snažit to předpovídat:-) Myslím si, že ale nezůstane jen u toho. Řekla bych, že mezi dubnem 2012 a prosincem 2013 by mohl přijít na svět malý princ nebo princeznička. V dubnu 2012 už se to logicky nestihne, nejpravděpodobnější mi připadá začátek roku 2013.

V následujícím roce 2013 Británie stojí na křižovatce a řeší, co bude. Stranou ostatních, tak trochu proti všem. Její postavení není dobré a domácí situace není stabilní. Pociťuje tlaky kombinované s nestabilitou. Její národní hrdost je pošlapána. Přestože je zatlačena do kouta, cítí se být silným hráčem a situaci ustát.

Roky 2014 – 2015 přinesou zlepšení situace a stabilizaci. Zátěž naštěstí není tak dlouhá, jako v případě Francie.


Rusko

S horoskopem Ruska nemám žádnou osobní zkušenost. Nicméně předpověď přesto píšu, aspoň budeme mít příležitost vyzkoušet, jak spolehlivě funguje:-)

V únoru – březnu 2012 budou v Rusku nastoleny otázky moci. Rusko a moc patří k sobě tak nějak stále, ale zjara se otevře téměř šestileté období, kdy budou otázky moci, bezpečnosti či zbrojení, více vyostřené. Přitom to Rusko bude považovat za soukromou záležitost. Na první pohled nemusí být nic vidět, ale z atmosféry to bude jasně cítit. Může to platit jak navenek směrem k ostatním státům jako hrozba, tak uvnitř Ruska tak, že budou ostře pronásledování všichni, kdo nebudou povolní režimu. Roste skrytá agrese.

Přitom se zdá, že tím Rusko získá. Uvidíme, jak to konkrétně bude vypadat, ale od jara začíná Rusko budovat své postavení právě na této nové, mocenské kvalitě. Výsledky budou naplno zřetelné v lednu – únoru 2013. Souvisí s tím i lepší zapojení Ruska do spolupráce s partnerskými státy. Nevím, čeho přesně se to bude týkat, ale mohly by to být například dohody ohledně zemního plynu s plánem do budoucna. Nebo lepší zapojení do mezinárodních organizací. Co se táhlo léta, se najednou rychle vyřeší. Září 2012 je v tomto ohledu skvělým obdobím.

V roce 2012 se Rusko stane mimořádně vztahovačným, citlivým na jakoukoliv kritiku. Cokoliv může být překládáno jako urážka majestátu. S výše zmíněnou rostoucí agresivitou bude třeba kolem Ruska našlapovat po špičkách.

Na začátku března se v Rusku budou konat volby, ze kterých vzejde prezident. V prosinci se v Rusku konaly masové protesty, největší od nástupu Vladimíra Putina k moci. Horoskop Ruska hezky ukazuje, že otevřené protesty s volbami skončí. Těsně před volbami vrcholí otrávenost obyvatelstva. Volby samotné proběhnou jako po másle, tím myslím, že hlavnímu kandidátovi nemůže nic zabránit v tom, aby se stal prezidentem. Po volbách veřejné protesty ustanou, dál budou mít skrytou formu. Ale též budou skrytě potlačovány. Dýchá na mne z toho policejní stát.

Pak následují nepříliš výrazné roky s děním střídavě oblačno. Co však nemohu nezmínit, jsou léta 2015 – 2017. Tak dobré roky v Rusku dlouho nepamatují. Rusko je na koni, cítí se být silným světovým hráčem. Ukáže svůj skrytý talent. Zjistí, že má oporu samo v sobě, ve svém obyvatelstvu. Startuje novou víceletou etapu radostnějšího, zářivějšího Ruska. Přitom USA a EU jsou v té době ve stresu ze zahraničních záležitostí.


Závěr

Nevím, zda se mi z dění v jednotlivých státech skládá úplně zřetelný obraz:-) Některé roky se opakují v horoskopech více států, myslím, že významné události můžeme čekat v únoru 2012, na začátku roku 2013, v roce 2015. Odpovídá tomu obecné dění na nebi, 2012 – 2015 jsou hodně dynamické roky. My můžeme být v klidu, nemáme před sebou špatné období, jen v roce 2015 poněkud zaskřípou naše vztahy se zahraničím.

Praha, 7. ledna 2012