Partnerský horoskop

Dává nahlédnout do všech typů vztahů, nejen mezi muži a ženami, jak by z názvu mohlo vyplývat. Stejným způsobem můžeme zkoumat náš vztah s nadřízeným nebo rodiče k dítěti. S pomocí atrologie lze vyčíst, jak bude vypadat interakce mezi zúčastněnými, v jakých oblastech si budou nejvíce rozumět a kde bude docházet ke střetům. Kromě toho je možné zkoumat, jak bude vypadat vztah navenek a co se v něm aktuálně odehrává. Partnerské konzultace jsou co do obsahu nejrozsáhlejší.

Partnerská konzultace začíná u jednotlivců
Ač se to někomu může zdát překvapivé, partnerské konzultace začínám vždy u jednotlivců. Na své straně potřebujete porozumět tomu, jaké partnery budete v životě potkávat, co máte v partnerství zažívat a jak se bude Váš vztah v průběhu let vyvíjet. Je to Váš horoskop, takže to, co právě prožíváte, má nějaký svůj hlubší smysl a výměna partnera nemusí být tím nejlepším řešením:-) Probereme Váš způsob dávání a přijímání lásky, abychom jej později porovnali s tím, jak má totéž v horoskopu nastavené Váš partner.
Pak vyložíme horoskop partnera. Vždycky je zajímavé vidět svět očima toho druhého. Často to přináší lepší pochopení a z toho plynoucí větší toleranci, když rozumíme jeho úhlu pohledu, touhám, strachům, motivacím... Poté vyložíme jeho partnerské dispozice – jaké partnerky má v životě potkávat, jaký je jeho způsob dávání a braní lásky. Tam bychom měli najít styčné body s Vámi. Nebo snad ne? :-)

Dění ve vztahu jde v sinusoidách
Než se pustíme do samotného partnerského horoskopu, prozkoumáme ještě aktuální dění v obou horoskopech. Vy zpravidla perfektně víte, jak Vám ve vztahu zrovna je. Ale cítí totéž partner? Co vůbec právě teď prožívá?
Prozkoumat dění na straně partnerů je zajímavé jak v okamžicích seznámení, tak v okamžicích krizí či rozchodů. Seznámení bývá někdy spojeno s nejistotou – co on? Cítí to stejně jako já? Jak se naše láska bude vyvíjet dál? Pokud znáte čas narození Vašeho protějšku, astrologie na tyto otázky nabízí docela spolehlivé odpovědi. Nacítíme se na partnerovy emoce a dokonce můžeme nahlédnout do budoucna. Spokojení klienti si pak nechají spočítat vhodný okamžik pro svatbu:-)
Porozumět vývoji je důležité i v době partnerských krizí. Nebudeme si zastírat, že v partnerství krize nepřicházejí. Život je cyklický, partnerství též. Důvodů pro krizi je spousta: impuls může přijít zvenčí – partner třeba dostane nabídku na práci v zahraničí. Nebo se jeden z partnerů vnitřně změní a partnerství mu tak, jak je nastavené, přestane vyhovovat. Případně vztah dojde do úrovně, kde stagnuje a musí se změnit, aby se mohl zdárně rozvíjet dál. Okamžiky krize bolí, ale konzultační praxe ukazuje, že oprášený vztah přináší nové impulsy pro lásku. Jen není možné očekávat, že se vztah zlepší, když pro to nikdo nic neudělá:-)
Ze zkušenosti vím, že klientům velmi pomáhá vědět, kdy už budou mít všechny problémy za sebou a bude konečně lépe. Pokud je to Váš případ, podíváme se na to.
Astrologická praxe také ukazuje, že partneři prožívají problémová období ve vztahu různě. Ženy jsou vnímavější, proto často cítí problémy dřív než muži. Muži problém zaregistrují, až když je vážný. To už může být pozdě. Pokud máte pocit, že se Vás to týká, stačí se zeptat.

Samotný partnerský horoskop jako třešnička na dortu
V této části se nejprve budeme věnovat podstatě Vašeho partnerství, jinými slovy tomu, o čem Váš vztah vlastně je. Jedna žena může v různých fázích svého života zažít různě zaměřené vztahy, jednou vztah založený na postavení a prestiži, podruhé na budování domova a zázemí. Podle toho, jaké oblasti jejího vlastního horoskopu příslušní muži akcentují.
V dalším kroku prozkoumáme pozitiva Vašeho vztahu. To, co jde vždycky hladce a co Vám dělá radost. To, čím Vás partner přitahuje a proč jste si vybrala právě jeho. To hezké často považujeme za samozřejmé a máme tendenci si toho málo vážit. Takže si klady Vašeho vztahu společně pojmenujeme:-) Proto, abyste je mohli společně rozvíjet a vytěžit z nich co nejvíc a i proto, abyste se o ně mohli opřít v horších časech.
Důležité je podívat se i na problémové stránky vztahu. Oblasti, které vždycky přinesou nesoulad. Některé z nich mají řešení. Například jsou páry, které se doma utápí v řešení provozních záležitostí, ale milují cesty do zahraničí. Ty si naordinují pravidelné cesty a budou je považovat za skvělou investici do trvalosti svého vztahu. Některé z problémových oblastí však řešení nemají a ty musíme prostě akceptovat. Je dobré si pro sebe uvědomit, zda ve vztahu pozitiva vyvažují negativa. A zda máme nějaké jiné řešení:-)
U vztahů, které jsou teprve v počátcích, hledám indikátory, zda partneři skončí v dlouhodobém svazku. Ano, doba je rychlá a garantovat zlatou svatbu je dnes těžké, ale přesto v astrologii existují ukazatele toho, že partneři směřují k manželství. Při posuzování vždy přihlížím k aktuálnímu dění v obou horoskopech, zda nastal ten správný čas.
Odbornou terminologií se tento partnerský rozbor nazývá synastrie. Hledí především dovnitř do vztahu, do vazeb mezi partnery.

A co pohled na pár zvenku
Kromě synastrie používáme v partnerské astrologii ještě jeden nástroj, zvaný kompozitní horoskop. Ten ukazuje pár zvenku jako celek. Tedy jak se jeví lidem v okolí, kteří nevidí dovnitř do vztahu. I z tohoto horoskopu lze někdy vyčíst zajímavé informace – jaká je podstata vztahu, na čem může pár stavět a co by si měl zpracovat.
S pomocí kompozitního horoskopu lze zlehka nahlížet do dění v páru jako takovém. V jaké fázi se právě vztah nachází? Má před sebou nějaký mezník? Dění v páru jako celku významově nikdy nepřeváží nad děním v jednotlivých horoskopech, ale i tak je zajímavé rozumět jeho cyklům.

Partnery zvu vždy zvlášť
Ještě malá, ale důležitá poznámka na závěr: praxe ukazuje, že i sebezamilovanější páry je dobré zvát na konzultaci jednotlivě. Budeme se bavit o mimořádně osobních tématech a o věcech, které teprve přijdou. Nechtějte předběhnout dobu a nechte si objevování svých osobností na doma jako dobrodružnou hru:-) Pro matky a dospívající děti platí absolutně totéž. Možná dvojnásob:-)

Pokyny ke konzultacím