Rektifikace horoskopu ve třech krocích

Tento článek vznikl jako výsledek dlouhých večerů na jaře 2007, které jsem trávila tak, že jsem točila kolečky horoskopu známých osobností – se kterými jsem například ten den četla rozhovor v časopise – a pokoušela se přijít na to, kdy mohou být narozeni. Téma jsem poté rozvinula do přednášky na Dni s českou astrologií, psané podoby nabyl pro revui Astrologické společnosti ČR Konstelace. V textu jsem rozpracovala téma opředené četnými a často protichůdnými teoriemi – jak se dopracovat k přesnému času narození, pokud neexistuje žádné vodítko a horoskop spadá do kategorie X – time unknown.

Moje práce je případovou studií, je tedy ryze praktická. Krok za krokem představuje rektifikaci horoskopu na příkladu Anny Nicole Smith, tak jak jsem ve skutečnosti postupovala a jak si to můžete vyzkoušet i vy v případech, kdy není znám žádný údaj o čase narození. Mým cílem není podrobný výklad teorie. Pokud by vás zajímaly souvislosti, odkážu vás na seminář Antonína Baudyše seniora z let 2007-8, ze kterého je možné získat záznam na DVD.

Životopis Anny Nicole Smith
Na úvod si projdeme životopisné údaje, abychom věděli, co budeme v horoskopu hledat. Anna Nicole se narodila 28. listopadu 1967 v Houstonu ve státě Texas jako Vickie Lynn Marshall. Za svůj život změnila několikrát jméno, nejznámější je pod uměleckým pseudonymem Anna Nicole Smith.

Pocházela z dosti nevyrovnaných rodinných poměrů, její matka byla celkem pětkrát vdaná, otec čtyřikrát ženatý. Po rozvodu rodičů ji vychovávala matka spolu s tetou. Střední školu nedokončila.

Začala pracovat jako servírka, to však netrvalo dlouho. Zásadní obrat v její profesní dráze nastal, když se stala Playmate roku 1993 (dívka roku časopisu Playboy). Poté pracovala jako modelka, například pro společnost Guess Jeans (kde se stala nástupkyní supermodelky Claudie Schiffer) nebo pro oděvní řetězec H&M. Zkoušela uspět jako herečka v akčních filmech, ale kritiky její výkony strhaly. Dva roky měla vlastní reality show v soukromé kabelové televizi E! Její pořad sice dosáhl nejvyšší sledovanosti v historii stanice, ale zájem o něj postupně upadal. Pokud existuje povolání celebrita, naplňovala ho beze zbytku.

Poprvé se Anna Nicole vdávala v sedmnácti letech. Vzala si Billyho Wayna Smitha, kuchaře z restaurace, kde v té době pracovala jako servírka. Následující rok se jim narodil syn Daniel Wayne Smith. Druhým manželem Anny Nicole se stal o 63 let starší ropný magnát J. Howard Marshall, se kterým se seznámila při práci ve striptýzovém baru. Marshallovi bylo v době svatby úctyhodných 89 let. Jejich vztah byl hojně medializován, média spekulovala o tom, že si miliardáře vzala pro peníze, Anna Nicole však spekulace popřela. Marshall zemřel 13 měsíců po svatbě.

Záhy po jeho smrti vypukla soudní pře známá ve Spojených státech jako případ Marshall versus Marshall mezi Annou Nicole a Marshallovým synem E. Piercem Marshallem. Soud trval více než deset let a stále není u konce, ač někteří jeho protagonisté zemřeli. Pře prošla mnohými zvraty, kdy byl majetek Anně Nicole přiznán a posléze odebrán a proces je tak komplikovaný, že skončil až u Federálního nejvyššího soudu, když se do vzájemného sporu dostaly soudy dvou států USA.

Krátce před smrtí, v roce 2006 se Anně Nicole narodila dcera Daniellynn Hope Marshall Stern. Otec dítěte v té době nebyl zřejmý, k otcovství se hlásil jednak dlouhodobý právní zástupce Anny Nicole Howard K. Stern a jednak její bývalý přítel, novinový fotograf Larry Birkhead. Matku během pobytu v porodnici navštívil její dvacetiletý syn Daniel Wayne a přímo během návštěvy zemřel na předávkování léky.

Aby Anna Nicole unikla před testy otcovství, uchýlila se na Bahamy. V září 2006 tam také proběhl neoficiální svatební obřad s jejím právním zástupcem a možným otcem malé Daniellynn Howardem K. Sternem, při kterém si sice vyměnili prstýnky, který ale nenabyl právní moci.

Anna Nicole zemřela 8. února 2007 v Hollywoodu na nevhodnou kombinaci oficiálních léků, které jí byly předepisovány různými lékaři na různá jména. Po její smrti byly provedeny testy DNA a na jejich základě bylo přisouzeno otcovství malé Daniellynn, potenciální dědičky mnoha miliard dolarů, bývalému příteli Anny Nicole Larrymu Birkheadovi, tedy ne tomu muži, se kterým se předtím zasnoubila.

Zdroj: anglická mutace Wikipedie

Tři fáze rektifikace
Rektifikaci horoskopu u lidí, kdy neznám ani přibližný čas narození, provádím ve třech krocích: prvním je přibližné natočení radixu (1). Tento krok je veskrze intuitivní, tak dlouho točím kolečkem horoskopu, až se shodne s životopisnými údaji o člověku. Na něm závisí úspěch rektifikace, pokud se nepovede, nemohu použít další metody. Druhým krokem je aplikace primárních direkcí (2). Tato část je naopak naprosto exaktní, pokud časově souhlasí více direkcí s hlavními životními událostmi, je vysoce pravděpodobné, že odhadovaný čas je správný. Posledním krokem je ověření přesného času narození pomocí tranzitů pomalých planet na osy v době klíčových životních událostí (3). Tím, že pro zkoušku použiji jinou astrologickou metodu než pro stanovení výsledku, se snažím zajistit, aby byl výsledek co nejsprávnější.

Konstantní prvky horoskopu
Než začnu točit kolečkem horoskopu, dívám se na prvky radixu, které se během dne nezmění. Vycházím z logické úvahy, že pokud chci v horoskopu hledat povahové rysy a životní události, musím znát prvky, které tam budou za všech okolností, aby mne nesváděly z cesty. Co se tedy během jednoho dne v horoskopu nezmění? Planety ve znameních a aspekty mezi nimi. Znamená to tedy, že program musím nastavit tak, aby neukazoval aspekty na osy a polohu planet v domech budu ignorovat.Obrázek č. 1: Horoskop pro čas 12.00 hodin bez aspektů na osy. Studuji prvky, které budou za všech okolností součástí povahy Anny Nicole.

Horoskop je celkem přehledný, jsou zde opakující se prvky. Slunce leží ve znamení Střelce, to naznačuje na klídek a pohodu v životě, příznivé životní okolnosti a zvýšenou roli štěstí a náhody. Slunce je navíc v přesném kvadrátu do jednoho stupně s Jupiterem, svým vládcem. To zesiluje touhu po snadném odvíjení života, ovšem spíše směrem k lehkomyslnosti a přehánění, možná chtěla Anna Nicole všeho moc a všechno co nejdřív. To celkem odpovídá skutečnosti, hlavní zvraty v jejím životě byly do značné míry určovány šťastnými náhodami – odpověděla na inzerát časopisu Playboy, byla vybrána a stala se Playmate roku. Nebo tančila ve striptýzovém baru, tam se seznámila s ropným magnátem a později si ho vzala.

Kromě Jupitera pobírá Slunce ještě jeden aspekt, opět přesný do jednoho stupně – trigon od Saturna, významově protichůdné planety, než je Jupiter. Aspekt Saturna doplňuje snadnost Střelce o vytrvalost, ctižádost, snahu a úsilí něčeho v životě dosáhnout. Velmi podobně vyznívá Mars ležící v Kozorohu, kde je díky povýšení silně postaven. Dohromady to znamená, že obě mužské planety v horoskopu, Slunce a Mars, disponují příznivým způsobem Saturnskými vlastnostmi. Na šťastné náhody v životě byla Anna Nicole připravena a dokázala je využít. Navíc je v horoskopu ještě recepce Mars – Saturn, ta dané téma ještě jednou opakuje. A co na to reálie ze života Anny Nicole? Než byla vybrána do Playboye, navštěvovala kurz pro modelky a práci s hlasem, připravila se. V životě celkově postupovala velmi cílevědomě, snažila se dobývat jednu metu za druhou.

Obrázek č. 2: Horoskopy pro začátek (00.01 hodin) a konec dne (23.59 hodin). Sleduji pohyb Luny ve znameních.

Luna je jediná planeta, která během dne změní znamení z Vah do Štíra. O tom, ve kterém znamení by se Luna mohla nacházet, v tuto chvíli nemůžeme rozhodnout, protože v obou znameních má své opodstatnění. Luna ve Váhách by Anně Nicole přisuzovala milé a příjemné chování, přidávala by jí na kráse a na ženskosti. Luna ve znamení Štíra by ukazovala spíše na osobní magnetismus, smyslnost a posilovala by její silnou vůli. Našli bychom tu i vysvětlení pro tragické úmrtí syna. Luna během dne prošla konjunkcí přes Venuši ve Váhách. Abych řekla pravdu, tato konjunkce byla jedna z prvních věcí, které jsem si všimla hned na začátku a ze které jsem vycházela při natočení radixu. A co souvislosti ze života Anny Nicole: byla žensky krásná, jejím vzorem byla Marylin Monroe. V průběhu života bojovala s nadváhou a měla velmi vyvinuté vnady, to vše by odpovídalo konjunkci Luna – Venuše.

Dále se v horoskopu objevuje “malý trigon” – Mars je trigonizován Uranem a Plutem v zemských znameních, Merkur a Neptun na trigon dělají bisextily ze Štíra. Merkur je navíc v recepci s Plutem, přičemž tato recepce je zesílena aspektem mezi planetami v recepci. Celkově tato konstelace obrovsky posiluje její ctižádost a touhu vyniknout, dodává jí praktičnost a vnáší majetková a sexuální témata do horoskopu, to vše příznivým způsobem.

Dalším z významných prvků horoskopu je doznívající konstelace z poloviny šedesátých let – Pluto konjunkce Uran v opozici na Saturn mezi Pannou a Beranem. Tato konstelace je už na hranici orbisu, Saturn svojí opozicí zasahuje pouze Uran, ne Pluto. Saturn se navíc posunul z Ryb, kde dělal přesné opozice, do Berana, kde více akcentuje pracovní vyznění konstelace. Dohromady by to mohlo znamenat urputnou snahu vyniknout, doprovázenou mnohými překážkami. A skutečnost to jenom potvrzuje: snažila se uspět jako herečka, hrála v akčních filmech, ale kritiky je strhaly. Měla vlastní televizní show na kabelové televizi, ale sledovanost klesala každým týdnem.

Poslední prvek, který stojí za zmínku, je volný kvadrát mezi Venuší a Marsem. Venuše leží ve svém znamení, Mars je v Kozorohu povýšen, obě planety jsou tedy silně postaveny. Mohlo by to ukazovat na nepřiměřené sexuální chování. A události jejího života to hezky dokreslují – v roce 1996 dostala pokutu 850 000 dolarů za sexuální obtěžování svého zaměstnance, v důsledku toho byla nucena vyhlásit bankrot.

První fáze rektifikace: natočení radixu
Teď, když vím, které prvky budou v horoskopu za každých okolností, budu otáčet kolečkem horoskopu tak, aby horoskop odrážel hlavní povahové rysy a události ze života Anny Nicole. Výsledkem by měl být přibližný čas narození v intervalu dejme tomu půl hodiny, abych mohla aplikovat primární direkce. Sleduji tedy dynamické prvky horoskopu, ty které se v průběhu dne mění: postavení planet v domech, znamení na hrotech domů a s nimi související vládce domů.

Točím tedy kolečkem horoskopu a sleduji postavení planet v domech (1a). Horoskop sestavený pro čas 2.00 ráno mi připadá docela výstižný, sledujte se mnou.Obrázek č. 3: Přibližné natočení radixu podle postavení planet v domech

Jako Kozorožka ráda začínám Saturnem, mám pro něj cit. Umístila jsem ho do sedmého domu, kde učebnicově hovoří o velkém věkovém rozdílu mezi partnery. Tím pádem mi Luna a Venuše splynou do přesné konjunkce a navíc jsou výrazně postavené v prvním domě. To by Anně Nicole dávalo její fyzickou krásu, ženskost, vyvinuté vnady. Kolem Ascendentu se zajímavě pohybuje Uran, který je zde odpovědný za extravaganci Anny Nicole, její boření společenských norem a touhu vyniknout nekonvenčním způsobem. Slunce ve Střelci vychází do třetího domu, to by souviselo s mediální známostí Anny Nicole a jejím zaměstnáním celebrity, tváře značky a herečky.

Při tomto rozložení planet mohou nastat dva případy – v prvním Ascendent vychází do Vah, ve druhém do Panny, oba případy se kromě toho liší znameními na hrotech všech domů. Čas narození Anny Nicole budu tedy jemněji dolaďovat tak, že budu sledovat hroty domů ve znameních (1b) a pokusím se zúžit interval, ve kterém leží přesný čas narození Anny Nicole.

Obrázek č. 4: Ascendent ve Váhách a Ascendent v Panně. Rozhoduji se o znameních na hrotech domů a vládcích domů

Znamení Panny na Ascendentu je poněkud nečekané, pokud vezmu v potaz, čeho Anna Nicole v životě dosáhla. Panna je skromné neambiciózní znamení, které se nedere kupředu, vyznačuje se spíš poctivostí, pracovitostí. Pokud by však na Ascendent vycházel Uran, situace by se mohla dramaticky lišit, dodal by jí výstřednost. Naopak Váhy na Ascendentu by naznačovaly, že byla krásná žena s milým projevem, orientovaná na vztahy, spolu se Sluncem ve Střelci by naznačovaly příznivý průběh života, pohodu. Pokud však na Ascendentu nebudou Váhy, jejich roli může dostatečně nahradit konjunkce Luna – Venuše v prvním domě.

Na hrotu desátého domu se budu rozhodovat mezi Blíženci a Rakem. Znamení Blíženců odpovídá mnohem lépe než znamení Raka podstatě zaměstnání Anny Nicole: byla mediálně známá, živila se jako celebrita, tvář značky a herečka. Medium Coeli v Blížencích by tak významově kopírovalo Slunce ležící ve třetím domě.

Takto bych mohla pokračovat dál, se všemi hroty domů. Ale zdá se, že na základě znamení na hrotech domů nelze vyvodit jednoznačný závěr. Zkusme se tedy podívat na vládce domů (1c), kteří mi o záležitostech domů rozkryjí další informace.

V prvním případě, kdy leží Ascendent v Panně, vychází vládce Ascendentu Merkur do druhého domu a vládce Descendentu Neptun tamtéž, obě planety se nachází v konjunkci ve znamení Štíra. Vládce Ascendentu ve druhém domě by dával Anně Nicole orientaci na peníze, ve Štíru orientaci na velké peníze. Vládce Descendentu ve druhém domě ve Štíru by naznačoval, že by manželství Anně Nicole přineslo značné finanční obnosy. To, že jsou oba prvky v konjunkci, vše propojuje a zesiluje: Anně Nicole by v tomto případě šlo o to, jak se finančně zaopatřit, a to za pomoci manžela.

Merkur však není pouze vládcem Ascendentu, vládne i druhému nejdůležitějšímu domu horoskopu – Mediu Coeli. Tím pádem Merkur významy obou domů propojuje – Anna Nicole by tedy byla ctižádostivá žena, která chtěla dosáhnout postavení a díky svému postavení vydělat dostatek peněz.

Konjunkce Merkur – Neptun ve Štíru ve druhém domě je navíc příznivě ozářená Plutem ze dvanáctého domu. A Pluto zde není ledajaké Pluto, vládne jak Merkuru a Neptunu, tak záležitostem celého druhého domu. Znamená to, že planety jsou harmonicky spojeny se svým vládcem, to je obrovsky silný prvek a klíč k celému horoskopu.

Na Ascendentu v tomto případě leží Uran, který vládne pátému domu. V tu chvíli před námi stojí žena, která je slavná díky svému kontroverznímu sexuálnímu chování, díky svým milostným aférám. Existuje pro její život něco výstižnějšího? A stejně by Uran, vládce pátého domu na Ascendentu ukazovat na výstřední chování v oblasti zábavního průmyslu. Zde je několik historek z jejího života: V roce 2004 na předávání cen MTV uváděla hudební vystoupení. Uprostřed své řeči rozhodila ruce a vykřikla „Like my body?“ a začala vychvalovat hubnoucí přípravek Trim Spa, který jí pomohl zhubnout o 31 kilogramů. Do konce pořadu byla terčem posměchu ostatních účinkujících. Hned o rok později při předávání cen MTV v Austrálii se pokusila trumfnout Janet Jackson tím, že odhalila obě ňadra, zakrytá pouze logem MTV. Posledním významem Uranu na Ascendentu je život plný náhlých zvratů a i to v životě Anny Nicole bohatě platí, když uvážíme zvraty kolem soudních pří, kolem otcovství, náhlé úmrtí syna.

Pokud by ležel Ascendent ve Váhách, nacházel by se jeho vládce, Venuše v prvním domě ve Váhách, v konjunkci s vládcem Media Coeli, Lunou. Venuše, jako vládce Ascendentu v prvním domě by nenápadně posilovala osobnost Anny Nicole, ta by příjemným, nenásilným způsobem by v životě sledovala své vlastní cíle. Konjunkce s vládcem Media Coeli by znamenala, že její povolání a postavení je pro ni důležité, zde se opakuje prvek, který platí jak pro Ascendent v Panně, tak pro Ascendent ve Váhách.

Vládcem Descendentu by v tomto případě byl Mars v Kozorohu ve čtvrtém domě, který by mohl například znamenat mnoho činnosti spojené s budováním domova nebo spory s rodinou kvůli manželství. Co je zajímavé – Mars, vládce Descendentu by v tomto případě byl v kvadrátu s vládcem Ascendentu Venuší, přílišná aktivita spojená s manželstvím by rušila její touhu po harmonii a klidném prosazování vlastních zájmů, manželství by ji odvádělo od toho, co ji v životě zajímá a čeho chce dosáhnout.

Pokud se tedy budu rozhodovat, zda Ascendent leží ve Váhách nebo v Panně, přikloním se jednoznačně k Ascendentu v Panně. Horoskop s Ascendentem ve Váhách neukazuje dostatečně na svatbu s ropným magnátem a finance z ní plynoucí a je navíc mnohem méně výstřední.

Na závěr první části rektifikace lze říci, že přesný čas narození Anny Nicole leží mezi časy 1:23 h, kdy konjunkce Luna – Venuše přechází z prvního do druhého domu a 1:55 h, kdy Ascendent přechází ze znamení Panny do znamení Vah. V tomto intervalu 33 minut budu tedy hledat exaktní čas narození pomocí primárních direkcí.

Druhá fáze rektifikace: aplikace primárních direkcí
Nejprve bych ráda zmínila, proč já osobně považuji primární direkce za vhodnější nástroj pro rektifikaci než tranzity. Pokud sleduji opravdu životně významné události, často se stává, že se sejde více tranzitů pomalých planet, aby měly sílu vytvořit událost více než běžného významu. V tu chvíli nevím, který z tranzitů je spouštěčem události, působení tranzitních planet od sebe nemohu oddělit. Navíc se díky retrograditě období, kdy platí tranzit, může protáhnout až na dva roky a já opět nepoznám, který z průchodů k události přiřadit.

Primární direkce os považuji za elitní nástroj, protože zachycují pouze nejdůležitější životní události, tudíž jsou přehledné a lze s nimi snadno pracovat. Navíc práci s nimi nekomplikuje retrogradita, fungují spolehlivě v intervalu několika měsíců.

Nicméně tranzity pomalých planet lze dobře použít jako pomocný nástroj před aplikací primárních direkcí, pokud je výsledkem první fáze rektifikace příliš dlouhý interval, ve kterém leží správný čas narození. S primárními direkcemi totiž mohu začít pracovat, pokud znám přibližný čas narození s odchylkou dejme tomu +/- čtvrt hodiny. V čem jsou ale tranzity pomalých planet nenahraditelné – jako zkouška na závěr, zda je rektifikovaný čas správný. Jak jsem zmínila v úvodu, pro zkoušku je dobré použít jinou metodu, abychom dosáhli maximální objektivity.

Při rektifikaci pracuji se zodiakálními primárními direkcemi hlavních os na planety horoskopu a porovnávám je s klíčovými životními událostmi. Do teorie nebudu podrobně zabíhat, ráda bych jen zmínila pár základních pravidel: osy Ascendent/Descendent a Medium Coeli/Immum Coeli používám rovnocenně. Obě osy mají v primárních direkcích rovnocenný vliv na vznik základních životních událostí, nelze říci, že by se osa Ascendentu vztahovala více k osobnosti a osa Media Coeli více k povolání a postavení ve společnosti. Při přiřazování primárních direkcí os a životních událostí procuji s tolerancí +/- půl roku. Používám jak přímé, tak konverzní direkce, u obou lze dohledat životní události. Beru střední hodnotu z 5 – 7 direkcí, které se vztahují ke klíčovým životním událostem.

Vrátím se ještě k práci s primárními direkcemi a jejich významu. U primárních direkcí platí, stejně jako například u tranzitů, že význam každé planety mohu posuzovat ze dvou hledisek – z hlediska jejího přirozeného významu a z hlediska domu, kterému vládne. Uvedu příklad – budu přiřazovat význam primární direkci Ascendentu, který dojde do konjunkce s nativním Marsem. Mars bude v nativním horoskopu vládnout pátému domu. Z pohledu přirozeného významu planety to může znamenat smrt rodinného příslušníka, úraz, operaci nebo jinou traumatickou událost. Z pohledu podle domu, kterému planety vládne, může stejná direkce znamenat roztržku nebo rozchod s klukem/dívkou, se kterým chodím, potrat nebo třeba úraz, který mne jako sportovce vyřadí z činnosti.

Které klíčové události při práci s primárními direkcemi nejčastěji hledám a jaké planety k nim přiřazuji? Seznámení s partnerem je často vidět jako direkce osy v harmonickém aspektu na Slunce, Lunu, Venuši a Jupitera nebo na vládce V. a VII. domu. Narození dětí se zpravidla přiřazuje direkci osy v aspektu na Lunu (Venuši, Jupiter, Slunce) nebo na vládce V. (XI.) domu. Další z událostí, která je v direkcích vidět je stěhování, a sice jako direkce osy na Lunu nebo vládce IV. domu. Nástup do práce nebo změna práce se spojuje s direkcemi os na pracovní planety Saturn, Mars a Merkur nebo na vládce X., VI., případně V. domu nebo Ascendentu. Mezi primárními direkcemi jsou vidět i traumata typu úmrtí blízkých osob, která přiřazuji direkci osy v disharmonickém aspektu na škůdce – Mars, Saturn, Uran a Neptun s Plutem nebo na vládce VIII. domu.

Jak probíhá přiřazování událostí v praxi: v životě člověka vyhledám nejvíce pozitivní a nejvíce negativní události a k nim přiřazuji primární direkce os v harmonickém aspektu na dobroděje pro první případ a primární direkce os v disharmonickém aspektu na škůdce pro druhý případ. Najdu nejbližší primární direkci, porovnám ji s událostí a posunuji s časem narození tak, aby se přiblížila do intervalu několika měsíců, maximálně půl roku.

Tímto způsobem jsem tedy posouvala časem narození po minutách a pokoušela se přiřazovat primární direkce, až jsem dospěla k času 1:49 h, který se zdá být relevantní. Pojďme se na to podívat společně.Obrázek č. 5: Tabulka primárních direkcí os přímých pro čas 1:49 h

Mezi přímými primárními direkcemi os máme hezké příklady pro nejvíce příznivou a nejvíce nepříznivou životní událost. První z nich je narození syna, zobrazené primární direkcí Ascendentu v trigonu na nativní Jupiter. Narození syna pro ni tedy bylo šťastnou událostí, dokonce když se podíváme na všechny primární direkce za její život, je jednou z nejšťastnějších událostí v dospělém věku vůbec, rovnat se jí může pouze první svatba. A skutečnost tomu odpovídá, k synovi měla přes všechny životní peripetie silnou vazbu, snažila se mu být mámou i tátou zároveň.

Naopak rozchod s prvním manželem je vidět jako traumatická událost daná primární direkcí Ascendentu v kvadrátu na Saturna, vládce sedmého domu. Saturn zde nefunguje pouze jako škůdce, ale i jako vládce sedmého domu – domu manželství. A právě toto je způsob, jak jsou často v horoskopech vidět rozvody a závažné manželské krize – jako primární direkce osy v disharmonickém aspektu na vládce sedmého domu.

Dále je mezi přímými primárními direkcemi hezky vidět druhý vrchol její kariéry, kdy měla vlastní pořad na kabelové televizi. Tuto událost lze přiřadit hned dvěma direkcím os na pomalé planety Neptun a Pluto.

Na konci života zachycují přímé primární direkce smrt jejího syna – a podobně jako Saturn v případě rozvodu – zde Mars funguje jednak jako škůdce a jednak jako vládce osmého domu, který spojujeme se smrtí.

Poslední zajímavou přímou primární direkcí se direkce Media Coeli v sextilu na Uran, vládce pátého domu, kterou jsem přiřadila k narození dcery Daniellynn Hope. Ve spojení s narozením dítěte bychom Uran nehledali, ale v tomto případě vládne pátému domu, takže je vše v pořádku. Povaha Urana by mohla odrážet nečekané, překvapivé těhotenství Anny Nicole. To z její bibliografie nelze přímo potvrdit, nepřímo by na to naznačovala skutečnost, že své těhotenství dlouho tajila a že řešila problémy s otcovstvím dítěte.Obrázek č. 6: Tabulka primárních direkcí os konverzních pro čas 1:49 h

Mezi konverzními primárními direkcemi se rýsuje první svatba jako vůbec nejšťastnější životní událost v dospělém věku. Ve srovnání s první svatbou vyznívá seznámení s miliardářem, dané primární direkcí Media Coeli v sextilu na Neptun mnohem slaběji.

V seznamu konverzních primárních direkcí je zřetelný ještě první vrchol kariéry Anny Nicole, kdy primárně direkční Medium Coeli došlo konjunkcí na nativní Pluto. To byla doba, kdy byla vybrána pro časopis Playboy, stala se playmate roku a odstartovala se její další kariéru modelky a celebrity.

Je zajímavé sledovat, co z práce s primárními direkcemi vyplývá – nejšťastnějšími událostmi v jejím životě byla první svatba a narození syna, seznámení s ropným magnátem mezi nimi nefiguruje. Dále stojí za zmínku, že její vlastní smrt není mezi primárními direkcemi vidět – jako odpověď těm, kteří se ptají, jak vypadá vlastní smrt v horoskopu. A nakonec ještě poznámka, že ne všechny klíčové životní události jsou zobrazeny pomocí primárních direkcí. Stejnou váhu v horoskopu mají ještě tranzity pomalých planet na osy.

Na závěr druhé části rektifikace lze tedy říci, že čas 1:49 h, získaný pomocí primárních direkcí, je s vysokou pravděpodobností časem narození Anny Nicole. Nezbývá než to ověřit pomocí tranzitů pomalých planet.

Třetí fáze rektifikace: ověření pomocí tranzitů pomalých planet na osy
V tomto posledním kroku budu sledovat tranzity pomalých planet na hlavní osy horoskopu. Z toho prostého důvodu, že osy horoskopu nejcitlivěji reagují i na malé změny v čase narození. A tranzity pomalých planet na ně udávají nejdůležitější životní události, svým významem jsou srovnatelné s primárními direkcemi. Pro přesnost budu uvažovat pouze tranzity s orbisem do jednoho stupně, ty jediné mají sílu způsobit událost.

V krátkosti připomenu, jak podle mého fungují pomalé planety v tranzitech: Jupiter funguje dost přesně, u něj je ale otázka, jestli má sílu sám způsobit životní událost, spíš bude fungovat jako spouštěč události. Saturn funguje přesně. Uran způsobí náhlou událost s rychlým nástupem, ovšem občas se předchází – událost nastane před přesným tranzitem. Působení Neptuna je spíše zamlžené a událost jím způsobená má velmi pozvolný, nezřetelný nástup, těžko se přesně určuje její začátek a konec. Účinek Pluta, nejsilnější z tranzitních planet, nastupuje také zvolna, že se něco chystá, cítíme dlouho dopředu.

Ani jedna z planet se nezdá být dokonalou pro účely rektifikace. Proto budu sledovat více souběžně působících tranzitů pomalých planet. Ono to má i jeden pragmatický důvod – na to, aby nastala opravdu klíčová životní událost zpravidla tranzit jedné planety nestačí, nemá na to dostatečnou sílu.

Pro ověření správnosti času narození Anny Nicole, který jsem stanovila na 1 hodinu 49 minut, jsem vybrala tyto okamžiky z jejího života: svatbu s ropným magnátem Howardem Marshallem, jeho smrt a smrt Anny Nicole v Hollywoodu.Obrázek č. 7: Tranzity pro svatbu s Marshallem, 27/6/1994, Houston

Pojďme se společně podívat na horoskop svatby s miliardářem Howardem Marshallem.
Tranzitní Pluto došlo konjunkcí na nativní Neptun, vládce sedmého domu – Anna Nicole uzavřela životní svazek klíčového významu. Pluto navíc tranzituje přes nativní Neptun ve druhém domě – svatba jí přinesla peníze, nemalé peníze. A nakonec Pluto vládne třetímu a spoluvládne druhému domu – svatba byla silně medializovaná a opět se nám tu objevují peníze. Kromě toho tranzitní Neptun trigonizuje nativní Pluto, je to opakování stejných prvků, pouze v inverzním směru.

Tranzitní Uran, vládce pátého domu došel do sextilu s nativním Neptunem, vládcem sedmého domu. Toto je další přesný aspekt pomalé planety na vládce sedmého domu. Znamená to tedy, že se zde spojily síly dvou pomalých planet (Pluta a Urana), aby rozehrály radixovou konstelaci (Neptun coby vládce Descendentu ve druhém domě), která naznačuje finanční přínos z manželství.

Svatba jako klíčový okamžik ze života Anny Nicole má pro naše účely jediný háček – nejsou zde výrazné aspekty na osy. V tuto chvíli tedy mohu pouze ověřit to, že planety výborně fungují jako vládci domů.Obrázek č. 8: Tranzity pro smrt Marshalla, 4/8/1995, Houston

Třináct měsíců po svatbě Marshall umírá. Tou dobou Uran dotranzitoval konjunkcí na Mars, vládce osmého domu, ležící ve čtvrtém domě. Znamená to, že náhle umírá člen rodiny, ovšem je třeba si uvědomit, že vládce osmého domu zde neznamená jen úmrtí, ale i dědictví s ním spojené. Uran vládne pátému domu – smrt Marshalla i jeho dědictví jsou opět sledované médii, navíc Uran tomu dává poněkud skandální nádech. A Mars ležící ve čtvrtém domě naznačuje, co z toho vyplynulo – spory v rodině, což je pravda, několik týdnů po smrti Marshalla se rozhořel desetiletý právní spor s Marshallovým synem.

Tranzitní Pluto a Uran svírají příznivé aspekty s osou Ascendent/Descendent a tím pádem se dotýkají i nativního Uranu, ležícího na Ascendentu. Na nebi byl totiž tou dobou mezi Uranem a Plutem přesný sextil, jehož pozitivní účinek využila Anna Nicole díky stupni, na kterém leží její Ascendent, v maximální možné míře.

Uran tedy trigonizuje Ascendent, tudíž nutně svírá sextil s Descendentem, a to ze čtvrtého domu, sám vládne pátému domu. Anna Nicole na sebe tedy strhla pozornost díky náhlé změně v rodinných poměrech, sledované médii. Uvolnily se jí ruce, osvobodila se. Uran trigonizuje i sám sebe, což se děje v tomto věku každému, ale ne každému leží Uran na Ascendentu – o to je zde jeho projev výraznější. Anně Nicole se naplnila se její touha po výstřednosti, výjimečnosti.

Pluto kromě svého působení na osu Ascendent/Descendent příznivě ozářilo nativní trigon mezi Marsem a Uranem. Významově se zde opakují stále stejná témata smrt – dědictví – postavení – extravagance – výjimečnost – média. Kdybych zde měla vypíchnout přeci jenom jeden přesný význam – Pluto, které vládne třetímu domu, trigonizuje ze třetího domu Descendent – znamená to, že se jí splnil její tajný sen související s manželstvím.

Je zde tranzit, ukazující opět na finanční přínos ze smrti manžela: tranzitní Saturn ze šestého domu trigonizuje nativní Neptun, vládce sedmého domu a ležící ve druhém domě – díky vytrvalému úsilí, které souviselo s rodinou, získala peníze od manžela. A není to jediný tranzit na Neptun, vládce sedmého domu – tranzitní Neptun svírá sextil s nativním Neptunem a trigon s nativním Plutem.

Uzly normálně vykládám spíš opatrně, ale v tomto případě Uran, tranzitující přes Mars ve čtvrtém domě dělá kvadrát se severním uzlem, ležícím v osmém domě. I to hezky ukazuje na význačnou smrt.

A sladká tečka na závěr: Jupiter sedí přímo na jejím Sluníčku, užívala si to.

Suma sumárum je vidět, že smrt Marshalla odráží v horoskopu Anny Nicole poměrně velké množství přesných tranzitů, zdá se, že to pro ni byla událost životního významu, která spustila lavinu dalších událostí. Stojí za povšimnutí, že smrt manžela se projevuje pouze harmonickými aspekty a tudíž se v životě Anny Nicole jeví jako výrazně pozitivní moment.Obrázek č. 9: Tranzity pro její vlastní smrt 8/2/2007, Hollywood

Smrt Anny Nicole je vidět přes ozáření os, planety na Ascendentu a vládce Ascendentu – to jsou samé klíčové prvky v horoskopu. Pluto, které zde opravdu funguje ve svém přirozeném významu jako planeta smrti, dotranzitovalo na IC a tím pádem ozářilo přesnými disharmonickými aspekty obě osy včetně Urana.

Neptun, vládce šestého domu spojeného se zdravím, dále kvadratizuje Merkur, vládce Ascendentu, to by naznačovalo na předávkování léky.

Harmonické aspekty, které se v horoskopu vyskytují, se vztahují k narození dcery, která o pět měsíců předcházela smrti Anny Nicole. Tranzity ještě zůstaly v orbisu.

Co z toho plyne? Pomocí tranzitů jsme ověřili, že čas narození 1.49 h, získaný pomocí primárních direkcí, je správný.

Slovo závěrem
Moje práce je příběhem s otevřeným koncem. Čas narození Anny Nicole Smith nefiguruje v žádné z mně známých astrologických databází s údaji o narození slavných osobností. Nikdy se tedy nedozvíme, zda je odvozený čas správný nebo ne. Je to tak trochu výzva i vám, čtenářům – najdete jiný pravděpodobný čas narození Anny Nicole?

Na závěr patří poděkování, v mém případě je to poděkování Antonínu Baudyšovi seniorovi za jeho čas a dohled nad mojí prací a vůbec za to, že mě naučil pracovat s primárními direkcemi.

Praha, listopad 2007


Pozornému čtenáři jistě neunikne, že se do článku vloudila chyba. Život jde dál a já jsem nikdy nenašla energii a čas na její opravu. Nicméně obecná pravidla pro postup při rektifikaci platí, proto zde text ponechávám i nadále.