Astrologický pohled na finanční krizi, 2008

Když jsem se pustila do astrologie, netušila jsem, že se mi někdy budou hodit vědomosti nabyté za studií na Vysoké škole ekonomické :-) V článku věnovaném finanční krizi jsem se snažila popsat dosavadní světové dění astrologickými prvky. Není těžké odhalit, že jsem se zabývala spíš minulostí, předpovídání je v menšině. Mundánní astrologie mne začala zajímat jako téma, není divu, bouřlivé dění z poslední doby mne k tomu inspirovalo. Pokud se mi to podaří, ráda bych světové finanční a hospodářské krizi věnovala svoji přednášku na Dni s českou astrologií 2009.

Bankovní sektor začal mít problémy se vstupem Pluta (bankovní sektor) do Kozoroha (potřeba úspor a systémové nápravy). Tím se naštěstí automaticky spustil ozdravný proces - Pluto dělá z Kozoroha sextil do Štíra a trigon do Býka - tedy příznivě zasahuje obě finanční znamení. To může znamenat jednak zpřísněný bankovní dozor (Pluto v Kozorohu je o kontrole) a jednat to, že s postupující nápravou světové ekonomiky se bude stabilizovat i oblast financí.

Světová ekonomika zpomalila (Pluto v Kozorohu) kvůli problémům bankovního sektoru a akciových trhů (Pluto vládne Štíru), který tvořil virtuální, nekryté peníze (do Štíra jde kvadrát Neptuna z Vodnáře, kde je recepce Uran - Neptun). Právě tato recepce díky spirálovému efektu generovala nekryté peníze - byla tam problematická snaha o zmnožení kapitálu (Neptun kvadrát do Štíra), který byl ovšem podvodný/nekrytý bankovními úsporami díky novým bankovním produktům a agenturám, které vyváděly půjčky ven z bank (Neptun ve Vodnáři). Tyto nové produkty však samy vyžadovaly krytí (vládce Vodnáře je Uran v Rybách). A tam se to zacyklilo.

Úplně stejně by se tam našlo poskytování velkého množství ne úplně spolehlivých půjček za účelem rozmnožení kapitálu (Neptun kvadrát do Štíra) za jednoduchých a rovných podmínek co nejširším vrstvám obyvatelstva (Neptun ve Vodnáři) což ovšem snižuje marži bank, takže je potřeba těch půjček prodat hodně (vládce Vodnáře Uran v Rybách). A jsme u téhož začarovaného kruhu daného recepcí Neptun - Uran.

To, že růst akciových trhů ženou internetové firmy se zdá být momentálně v pořádku (Uran z Ryb dělá do Štíra trigon). Ale byly doby, kdy byly akcie internetových firem vyhnány uměle vysoko, aniž by tomu odpovídala hodnota firem a tehdy splaskla internetová bublina (když byl Uran ve Vodnáři a dělal do Štíra kvadrát).

Státy se v roce 2009 pokusí podniknout kroky na záchranu bankovního systému (Jupiter kvadrát do Kozoroha) jakými může být například snížení úrovových sazeb za účelem zřístupnění půjček všem (Jupiter je ve Vodnáři), ale tato opatření se ukáží jako příliš málo účinná (Jupiter dělá kvadrát). = Rok 2009 bude ve finančním světě ve znamení snah o rychlou a snadnou nápravu, která nebude přinášt valné výsledky, politikám a vedoucím podniků přinesou spíše zklamání. Z toho, co už dnes víme, lze tedy usuzovat, že například snížení úroků až někam k nule nepřinese kýžený efekt (ekonomové říkají totéž:-) Změny musí být hlubší a více systémové.

Hospodářská krize způsobila propouštění zaměstnanců, zejména těch hodně podřízených (Pluto sedí v Kozorohu a jeho vládce Saturn tlačí v Panně na pracovní sílu). Do té doby byl naopak pracovní síly nedostatek (Saturn seděl rovněž v Panně, ale Pluto se nacházelo ještě v expanzivnímu Střelci). Propouštění se prozatím ponejvíce týká automobilového průmyslu (vládcem Panny je Merkur, ale asi to není úplně košer). Tito zaměstnanci budou během letošního roku padat do sociální sítě, která se tím neúměrně zatíží (Saturn z Panny opozice Uran v Rybách). Tam skrze tu recepci hrozí populistická sociální politika radši nemyslet.

Od října se vliv krize přelije ještě do oblasti obchodu a služeb (Saturn, zatížený Plutem skrze znamení Kozoroha se přesune do Vah). Obchodníci budou tlačeni ke snižování marží, na služby lidi nebudou mít náladu a peníze. Krize možná donutí autority k vyjednávání a hledání kompromisů (jen aby z toho nebyla nějaká tripartita). Co nám to udělá se vztahy doma si asi umíme dost dobře představit.

Přílišného vlivu sociálně smýšlejících stran se lze obávat i jen proto, že znamení Ryb a Panny pobírají od Pluta příznivé aspekty. Zatím je to spíš latentní příležitost, Pluto tam nedělá žádné konkrétní tranzity.

Jedna z mála oblastí, kde lze očekávat mírný rozvoj, jsou informační technologie. Jednak to může znamenat, že lidé budou od reálných problémů utíkat k brouzdání na netu a komunikaci v sociálních sítích nebo to může znamenat, že jediný způsob, jak něco prodat bude prostřednictvím e-shopu, který má menší provozní náklady než kamenný obchod.

Stejným způsobem je už teď jasné, že krize dříve či později zasáhne průmysl a zemědělství (Pluto dělá kvadráty do Berana a Raka), ale i zde platí, že je zatím ticho po pěšině.

Jediné subjekty, které se zdají být mimo nejhorší dění, jsou podnikaví podnikatelé (Lev je tranzitů hodně ušetřen). Doba je bude nutit osekat sociální výhody pro své zaměstnance (opozice Neptuna z Vodnáře do Lva) a budou muset dočasně pozastavit investice do moderních technologií což moc nebolí (opozice Jupitera rovněž z Vodnáře).

Praha, prosinec 2008