Brány do podvědomí: osmý & dvanáctý dům

Podvědomí a horoskop
Podvědomí v mém amatérském psychologickém pojetí vnímám jako oblast naší psychiky, kterou nemáme vědomě pod kontrolou, jak název napovídá. Podvědomí obsahuje vše, s čím se na vědomé úrovni nechceme nebo nemůžeme ztotožnit, protože by to pro nás bylo příliš bolestivé. Staré vzpomínky, které nemůžeme nosit každý den v hlavě, dávné požadavky rodičů, učitelů nebo médií, jak bychom měli správně vypadat, se kterými však nesouhlasíme. Naše vlastnosti, které se nám samotným na nás nelíbí a tak jsme se je rozhodli prostě nevidět.

Všechny tyto naše vytěsněné vlastnosti a modely chování nám však ovlivňují život. O to více, že o nich nevíme. Jejich poznání, přijetí, zpracování a posléze opuštění je velikým posunem kupředu, směrem k uvolněnějšímu a radostnějšímu životu. Horoskop je k tomu skvělým nástrojem, protože nám umožňuje proniknout do našeho nevědomí a uvidět věci, ke kterým bychom se jinak dlouze dopracovávali sledováním svého okolí - opakujících se situací, reakcí lidí kolem nás. Nicméně astrologie je jen začátkem, pojmenováním, poté je třeba ještě duchovědná práce, abychom mohli témata z nevědomí uvolnit.

To, co je v našem podvědomí obsaženo, přímo souvisí s našimi strachy a potažmo s naším egem. Nevědomky nás to odklání od správných rozhodnutí v životě a vede složitější cestou, než kdybychom sledovali naši intuici. Na druhou stranu vše náročné je k něčemu dobré – materiál, který máme v podvědomí, je palivem našeho osobního vývoje a růstu, když se rozhodneme ho zpracovat. Nebo ještě jinak – transformovaný strach je zdrojem naší budoucí radosti. To zní lákavě:-)

Společná témata osmého a dvanáctého domu
Osmý i dvanáctý dům jsou vodní domy, souvisí tedy s našimi nejosobnějšími pocity, jejich témata vnímáme jako privátní, vedou nás k introverzi. Proto se nám, astrologům velice těžko popisují, klienti nás do svých třináctých komnat často neradi a nesnadno pouštějí a většinou těmto oblastem své psýché ani sami nerozumějí.

V průběhu života nám osmý a dvanáctý dům přinášejí události, které jsou pro nás náročné, kdy si takzvaně sáhneme na dno. Nebo se vlastně nestane nic závažného, ale přesto budeme událost velice složitě prožívat. Nacházíme se ve vývojové etapě lidstva, kdy k uvědomění si nějakého tématu nepotřebujeme drsné události typu úmrtí v rodině, vážný úraz, požár. K vývoji nám stačí události na hmotné rovině mnohem subtilnější, což ovšem neznamená méně prožívané. Pak to vede k nepochopení druhých lidí a větám typu – co chceš, máš práci, kde bydlet a zdravé děti.

Akcentovaný osmý a dvanáctý dům často způsobují, že nás buď lákají esoterní nauky, tajemno, neuchopitelno nebo přinášejí takové události, které nás nakonec na esoterní cestu dovedou, protože ta nabízí řešení našich problémů. Je to okamžik, kdy nám obrazně přeteče pohár bolesti a kdy je prožívaná bolest tak veliká, že člověk vyráží na cestu vnitřní očisty a růstu, protože nevidí jiné východisko.

Dalším společným rysem osmého a dvanáctého domu je samota. Témata vodních domů jsou často natolik soukromá, že je nechceme a ani nemůžeme sdílet s druhými ve strachu z možných zranění a bolesti. Viděno z opačné strany, na naše nejosobnější témata jsme nakonec vždycky sami. S nimi nám nikdo nepomůže, musíme si na ně přijít sami. Samota přináší klid a možnost zanoření se do sebe. Možnost intuitivního řešení, protože při řešeních nevědomých témat jsme s rozumem v koncích.

Odlišný přístup k esoterice v osmém a dvanáctém domě
Osmý dům je aktivním, zatímco dvanáctý dům je pasivním esoterním domem.

Poplatně tomu v osmém domě aktivně pracujeme ve vnitřním prostoru – hluboce proměňujeme (transformujeme) své podvědomí, čistíme ho od vytěsněných témat, nevědomých modelů chování. Poznáváme své ego a snažíme se ho zbavovat. Tedy pokud nepodlehneme svodům osmého domu, jakými jsou moc a sláva, peníze, sexualita.

Ve dvanáctém domě zklidňujeme mysl (transcendujeme), nasloucháme intuici a odevzdáváme svůj život do rukou vyšším instancím (Bohu, vesmíru, řádu, každý podle své libosti). Klíčem je klid mysli, která je v našem běžném životě atakována neustálým proudem myšlenek. Je to i o velké důvěře v univerzum, kdy se vzdáváme kontroly nad svými záležitostmi a důvěřujeme signálům ze svého nitra.

K osmému domu patří magie, ke dvanáctému domu mystika. Osmý dům pracuje s vnitřní silou, (i s hadí), dvanáctý dům směřuje k prosté radosti z bytí. V osmém domě se zbavujeme bloků v podvědomí, abychom ve dvanáctém snáze dosáhli klidu mysli a slyšeli hlas intuice. Osmý dům je branou k dvanáctému, však je také dvanáctý dům posledním z domů a uzavírá cyklus.

Stručně řečeno v osmém domě transformujeme, ve dvanáctém domě transcendujeme. Oba domy nám umožňují transmutaci neboli proměnu utrpení ve vědomí, jak říká Eckhart Tolle.

Přečtení osmého a dvanáctého domu v horoskopu nám napoví, jaká je naše cesta k transformaci a posléze radosti z bytí. Odteďka žádné výmluvy, informaci máme všichni na dosah:-)

Osmý dům – intenzivní vztah k planetám

Na nejobecnější úrovni vnímám osmý dům jako doplňující se dvojici pocitů chtění – obavy. V osmém domě poznáváme naše nejhlubší touhy a přání. Stejným dílem jsou zde naše nejhlubší obavy a strachy. Znamená to, že individuální témata, která máme každý spojená se svým osmým domem, jsou zároveň tím, co moc a moc chceme a tím, čeho se maximálně obáváme.

Kombinace touhy a obav nás pudí, abychom se chovali, jak se chováme. Puzení je velice syrová emoce, pamatující doby pudových reakcí kdysi dávno. Z jiného úhlu pohledu lze obsah osmého domu vykládat jako touhu být dobří a schopní. V obou případech jde o velice silné emoce, které nám – pardon za ten výraz – zatemňují rozum. V tu chvíli jde tedy zdravý rozum stranou a my jsme chtě-nechtě ve vleku našeho podvědomí.

Největším přínosem osmého domu je vnitřní síla. Schopnost uvádět věci v chod „jen“ z titulu našeho vnitřního přesvědčení. Jediná věc, na kterou si musíme dávat opravdu pozor, je čistota našich úmyslů. Protože síla osmého domu je nezměrná a co vyšleme, to se nám vrátí. Tak abychom si neublížili:-)

Naše silné prožitky z nás vyzařují a vzbuzují reakce podobně naladěných lidí. Pokud podvědomě vysíláme, že chceme být v něčem opravdu dobří a přitom se toho tak trochu obáváme, iritujeme tím lidi naladěné na stejné vlně a ti se nám budou zákonitě stavět na odpor. Cítí z nás ohrožení, vnímají nás jako konkurenci a vědomě či nevědomě z nás mají strach. Toto je nesmírně důležité si pojmenovat, protože nositel horoskopu, který v danou chvíli bojuje se svými vlastními strachy, nemá ponětí, že z něj něco takového vyzařuje. Často nechápe, proč se tak k němu druzí chovají, neuvědomuje si, že příčina je v něm samém a druzí mu jen zrcadlí jeho vlastní podvědomá témata.

Konkrétní témata v osmém domě

Obecné vlastnosti osmého domů se budou projevovat v konkrétních oblastech. V méně zralé fázi vývoje osobnosti se projevují směrem k penězům, moci, sexualitě. Silně obsazený osmý dům tedy vnáší do osobnosti ambice k tomu dosáhnout mocenského postavení (zpravidla nenápadným, zákulisním způsobem, skrytost přináší v tomto případě větší možnosti), dostat se k penězům (velkým) nebo zažívat velice intenzivní, vášnivé a rafinované emoce v sexuálním vztahu.

To vše ale stejně nebude přinášet to správné uspokojení a pravděpodobně to povede k stále většímu tlaku na víc moci, peněz, sexuality. Puzení se může rozvinout do takové míry, že člověk ztratí soudnost, ve vleku svých emocí a vnitřních tlaků. Pak přichází krize a možnost očistné transformace. Ta je nepominutelným významem osmého domu. Někde v životě narazíme, klidně dosti tvrdě. Zažijeme hraniční situaci – finanční, zdravotní, omezení svobody...

Aby mé líčení nebudilo dojem, že svět je černo-bílý a běhají po něm buď hodní nebo zlí lidé, musím ho uvést do kontextu. Vše, co jsem napsala, platí, ale v delším časovém měřítku, klidně přes více inkarnací. To by nás mělo vést k pochopení situací, kdy někomu třeba zemře rodič v nízkém věku, kdy na to ještě není zralý a kdy si z takové události ponese celoživotní trauma. Světské pojetí spravedlnosti pro to nemá vysvětlení, širší pojetí spravedlnosti za tím vidí smysl.

Dary osmého domu

Ve zralejší fázi vede osmý dům rovnou k duchovědnému pátrání. Pro nositele horoskopu je lákavé veškeré tajemno, neznámo, zajímají ho otázky života a smrti a co je potom. Hluboce touží pátrat a poznávat, pronikat ke ke kořenům až k samé podstatě věcí.

V okamžiku, kdy se zanoří do sebe, začne poznávat stinné stránky své osobnosti. Ego, které někde hluboko uvnitř, bez vědomé kontroly přináší pocity nadřazenosti typu „já vím nejlíp“ nebo „co vy mi můžete“. Je bolestivé se o sobě takové věci dozvídat, nicméně je to navýsost logické. Však jsem začínala tím, že v podvědomí leží naše vlastnosti, které se nám na nás samých nelíbí a které jsme proto vytěsnili. Po odhalení vytěsněných stránek naší osobnosti by mělo následovat jejich přijetí (není to tak jednoduché a automatické, jak by se na první pohled mohlo zdát:-) a opuštění. Tím se značně naše podvědomí prosvětlovat, abychom mohli zachytit jemné signály intuice a postoupili do dvanáctého domu.

Osmý dům je aktivním esoterním domem, dává nám vnitřní sílu, přiřazuje se k němu magie. Někomu s obsazeným osmým domem funguje předtucha. Někomu jinému se – vědomě či nevědomě – plní, co si přeje. My ostatní můžeme osmý dům využívat k naplnění našich přání. Jen pozor, hranice mezi bílou a černou magií je velice tenká. Jakmile se jedná o zacházení se silami, podle zákona zachování energie se nám vše, co vyšleme, vrátí. Proto je třeba si hlídat čistotu úmyslů. Jak toho však chceme dosáhnout v domě, který je výsostně spojen s egem?

Postavení planet v osmém domě

Osmý dům obecně zintenzivňuje prožívání planety, která v něm leží. Její vlastnosti jsou při tomto postavení přímo spjaty s naším egem, proto jsme na ně tak přecitlivělí a vztahovační.

Témata planety v osmém domě budeme prožívat mimořádně intenzivně a mimořádně osobně. Vnitřní nutkání nás povede k tomu, abychom v oblasti signované planetou toužili zažít maximum. Na druhou stranu v této oblasti také pravděpodobně zažijeme krize, vyvolané naším strachem.

Planeta v osmém domě je naštěstí také naší cestou k pronikání do esoterních tajů. Pokud se nám podaří ji transformovat a správně uchopit, pak se stane zdrojem obrovské vnitřní energie té kvality, která odpovídá příslušné planetě.

S vnitřní silou však pořád ještě souvisí síla naší osobnosti. Proto osmý dům není finále, jen mezistupeň, který by měl vést do dvanáctého domu, kde se budeme ega vzdávat.

Tolik obecná teorie, kterou vyložíme jednotlivě na každé planetě. Záměrně při výkladu používám stále stejný postup, aby byl z výkladu zřejmý společně fungující mechanismus.

Slunce
Přináší obrovsky intenzivní prožívání svého já – věci se nás dotýkají, vše si vztahujeme ke své osobě. Jako osobnost toužíme být schopní a dobří, ale přitom se hluboce obáváme, že takoví vůbec nejsme. Možná jsme v minulosti zažili tlaky ohledně naší osoby. Proto se v záležitostech týkajících se naší osoby chováme mimořádně tajnosnubně. Naše já je cestou k objevení hlubokých tajemství, optimálně se musíme stát duchovní osobností – žít esoteriku, být esoterikou. Tam se najdeme. Když tomu nebudeme rozumět, krize osobnosti nás přiměje k hluboké osobní transformaci.

Luna
Mimořádně intenzivně budeme prožívat naše emoce, rodinné záležitosti, okolnosti bydlení. Toužíme po dokonalé rodině, domově, zároveň se hluboce obáváme, že ji nebudeme moci mít. Možná máme špatnou zkušenost z minulosti (dominantní rodič, úmrtí v rodině). Ze strachu se můžeme fixovat na své nejbližší. Své nejhlubší city si necháváme pro sebe, sdílíme je jen s blízkými. Přitom práce s našimi hlubokými pocity, kořeny či vyřešení záležitostí kolem rodiny (skvěle se k tomu hodí rodinné konstelace) je naší cestou k objevení esoterní moudrosti. Tam najdeme hluboké citové uspokojení. Když nebudeme reagovat na signály, problémy v rodině nebo s domovem nás dovedou k transformaci emocionálních prožitků.

Merkur
Naše znalosti, sdělování názorů, komunikace s druhými – k tomu všemu neodmyslitelně patří naše hluboké prožívání, osobní reakce, vztahovačnost. Možná pořád studujeme a přitom máme stále pocit, že toho nevíme dost. Možná věci neradi říkáme nahlas, ale raději jen někomu blízkému v důvěrném vztahu. Možná jsme zažili, že nás někdo v minulosti pouhým slovem zranil. Možná někdo prozradil naše tajemství a to se nezapomíná. Možná jsme jen mnohokrát slyšeli, že nejsme dost chytří. Přitom právě studium či hovory s podobně naladěnými lidmi jsou naší cestou k duchovědě. Tam se dozvíme to, co nás opravdu zajímá. Když tomu nebudeme rozumět, různé tlaky kolem mluveného nebo psaného slova nás dovedou k proměně našeho chápání.

Venuše
Lásku prožíváme mnohem intenzivněji než ostatní. Toužíme po hluboké, opravdové a osudové lásce nebo se naopak hloubky láskyplného citu obáváme a svým strachem si ho blokujeme. Možná jsme v minulosti zažili hluboké zranění nebo možná dosud lpíme na nějaké minulé lásce. Možná jsme v mládí slyšeli, že nejsme hodni lásky, že o nás nikdo nebude stát. Láska je pro nás soukromou, intimní záležitostí, kterou ovšem potřebujeme prožívat naplno. Přitom možná stále hledáme tu pravou. Žitá radost je naší cestou k pronikání do tajů vesmíru – esoterika pro nás bude skvělým koníčkem. Tam najdeme to pravé potěšení. Mohla by tomu odpovídat i tantra, i když ta spadá spíš pod Mars v osmém domě. V případě, že bychom to ignorovali, může se stát, že nás nenaplněný cit dovede k proměně našeho pojetí a prožívání lásky skrz krizi.

Mars
Naši rozhodnost a výkon prožíváme velice intenzivně a osobně, nemáme od nich odstup. Na hluboké vnitřní úrovni víme, že chceme prorazit a něčeho dosáhnout. Držet otěže svého života pevně v rukou. Na druhou stranu se můžeme obávat, že na to prostě nemáme. Možná jsme v minulosti zažili nemožnost rozhodovat se po svém při soužití s dominantní osobou nebo nějaké zraňující konflikty. Proto teď v rozhodování postupujeme spíš takticky a strategicky. Snažíme se kontrolovat situaci. Vyznáváme pravidlo, že nejlepší obrana je útok. Přitom práce v esoterním prostředí, nějaký konkrétní výkon je pro nás ten nejlepší způsob, jak se co nejvíce přiblížit k podstatě. Pokud bychom na to nereflektovali, může přijít tak ostrý střet, pracovní krize nebo zranění, že náš způsob dělání věcí a rozhodování projde očistnou transformací.

Jupiter
Hluboce toužíme po tom, žít pohodlný a možná až bezstarostný život. Přitom budeme mít hlubokou vnitřní obavu, že o svůj komfort a pohodlí můžeme kdykoliv přijít. Na svém pohodovém životě budeme lpět, klidně za cenu podvolení se druhým nebo ústupků na vlastní osobě, pokud by šlo o ženu zajištěnou bohatým mužem. Nebo si budeme chtít své peníze opravdu užít – nadbytečným luxusem, v kasinu – a trvalé uspokojení stále nikde. Třeba jsme někdy v minulosti zažili, že radosti nebylo dosti a my jsme se tenkrát rozhodli, že se chceme mít jednou opravdu dobře. Ve finále by nás to mohlo navést k pátrání co je a co není správné, spravedlivé, morální.

S Jupiterem můžeme zvolit i cestu, kdy chceme intenzivně studovat, cestovat, získávat přehled o světě a rozumět souvislostem. Vášnivě se zabývat otázkami práva a spravedlnosti. Přitom ale můžeme občasně propadat do hlubokých pochybností, že ničemu nerozumíme, nemáme dostatečný přehled a vhled, že věci jsou složitější, než se zdá. Na svém pohledu na svět budeme lpět, v diskusích ho budeme do krve hájit, můžeme ho vnucovat druhým. V tomto ohledu neděláme kompromisy. Cizina nám přinese šance. Ale budou opravdu uspokojivé? Nebo budou něčím vykoupené? Třeba se tam cítíme sami. Smyslem je hluboce a oddaně studovat duchovní záležitosti, najít si pro sebe tu pravou víru. Pokud bychom nerespektovali signály v tomto směru, mohli bychom zažít krizi víry ve smysl dění, problémy s právními otázkami, uvědomit si marnost pobytu v cizině.

Saturn
Někde hluboce uvnitř toužíme po jistotě, konvenčnosti, pravidlech. Chceme všem dokázat svoje kvality, získat respekt a uznání. Ale stejnou měrou se toho všeho obáváme, protože je to tak svazující, zatěžující, náročné. Na to prostě nemáme. Může nám k tomu chybět sebevědomí. Možná jsme někdy v minulosti čelili nadměrným nárokům, kritice, přísné osobě. Nikdy nic nebylo dost dobré. Někde hluboko uvnitř se rozhodneme, že druhým dokážeme, jak jsme výkonní, precizní, vytrvalí. I kdyby to mělo mít scénář těžkých životních či materiálních podmínek, které musíme zvládnout. Mohla by nám pomoci esoterní cesta, v tomto případě by měla podobu pomalého, leč vytrvalého pronikání do podstaty věcí. Pečlivého, detailního studia velkého množství literatury. S časem by přišlo uznání od druhých, ale až za zásluhy:-) Pokud bychom výzvy osudu neslyšeli, mohli bychom projít táhlou krizí spojenou se ztrátou pověsti, zaměstnání, s náročnými životními podmínkami, které by nás naučily rozlišovat, co je důležité a co ne, čemu se vytrvale věnovat a co není naše téma.

Uran
Naše touhy se stáčejí ke svobodně, svobodné volbě, jedinečnosti, nekonvenčnosti. Hluboce uvnitř toužíme volit si vlastní životní cestu přesně vyhovující našim jedinečným osobním kvalitám. Přitom máme obavy, jak se svojí jedinečností zapadneme do okolního světa. Svým odhodláním řídit se sami sebou budeme narážet a dráždit druhé. Můžeme mít momenty, kdy budeme váhat, zda se svobody raději nevzdat. Může s tím souviset nějaká minulá zkušenost, kdy jsme byli hozeni do úplně cizího neznámého prostředí. Dostali jsme svobodu, na kterou jsme nebyli zralí. Nebo jsme se cítili jiní než ostatní, nezapadali jsme do davu. Nechtěli jsme to, ale prostě to tak bylo. V životě se budeme občas chovat dost svérázně. Svojí reakcí či volbou překvapíme své okolí. Občas budeme potřebovat udělat nějakou radikální změnu, jen abychom se necítili tak svázaní všemi podmínkami života. Cestou, jak přeměnit tyto energie v dar je astrologie coby cesta k poznání. Astrologie je uranská disciplína, která jedním pohledem na horoskop řekne vše:-) Pokud bychom se odchýlili ze správné životní cesty, přijdou varování osudu ve formě náhlých, ale výrazných životních krizí, které nás vyhodí z konceptu.

Neptun
Přináší velice intenzivní jemné prožitky. Zní to jako protimluv, ale nositel horoskopu intenzivně, každou buňkou svého těla vnímá to, co ostatní možná ani nezachytí. Tón v hudební skladbě, barvy, křivky, sociální nespravedlnost nebo třeba ostatním neviditelnou, ale přesto významnou příležitost. Chce se jí chopit, ale jde vůbec uchopit? Chce ji rozvinout, ale dokáže to proti tlaku ostatních? Když se vše odehrává hlavně v pocitové rovině, nelze o tom argumentovat, obhájit to, je třeba tomu prostě věřit. Možná nám bylo v minulosti vyčítáno, že jsme nepraktičtí snílci, že se nehodíme do rychlé, výkonové doby. Že si nevíme rady. Cestou, jak nevýhodu překlopit ve výhodu je práce s intuicí, fantazií, rozvíjení uměleckého nadání, klidové duchovní činnosti jako meditace, jóga, kontakt s anděly. Pokud bychom neslyšeli jemná upozornění, přijdou důraznější v podobě plíživých a vleklých krizí, které nás budou vnitřně rozleptávat, ale pro druhé budou nepochopitelné.

Pluto
Dává tužby, na kterých lpíme a bolí, když se nesplní. Chtění, které nepustíme ani za cenu možných rizik. Velké věci, větší, než potkají ostatní. Přináší obrovsky intenzivní prožívání otázek moci, bezmoci, kontroly. Je to test naší odolnosti, co vydržíme. Ne vždy je vydržet správná volba, ale kdo za nás rozhodne, kdy máme prokázat odolnost a kdy naopak nelpět a pustit? V minulosti jsme byli možná svázaní víc než ostatní a pociťovali jsme bezmoc. Nebo jsme naopak potkali peníze, moc, luxus a chceme je udržet za každou cenu. Provází nás velké pnutí, nahoru, dolů, ale málokdy uprostřed. Řešení nabízí hluboké zanoření do esoterních tajů, do nitra, pátrání jdoucí až k samé podstatě věcí. V případě, že bychom nevnímali varování osudu, mohly by přijít životní krize provázené pocity bezmoci a otázkou proč zrovna já?

Dvanáctý dům – delikátní vztah k planetám

Dvanáctý dům souvisí na té nejobecnější rovině s naší nejistotou. Témata, která obsahuje, máme tak zrelativizovaná, že vůbec nemáme tušení, zda je chápeme správně nebo špatně, zda jsou v našem životě významná či ne. Nejsme schopni si to porovnat s druhými, nenahlížíme je objektivně, náš pohled je zamžený, subjektivní. Protože se pohybujeme v pocitovém dvanáctém domě, s rozumem jsme v tomto případě v koncích. Téma si nelze promyslet, analyzovat, jsme zmatení, nemůžeme se dobrat řešení.

Cílem je, nesnažit se spoléhat na rozum, ale spolehnout se na intuici. Její hlas je slabý, proto se musíme nejprve zklidnit – jógou, meditací, samotou, procházkou v lese, třeba i obyčejnou dlouhou koupelí. Kdo má silně zanesené podvědomí, zklidnění musí předcházet ještě aktivní vnitřní práce pomocí nástrojů osmého domu.

Náš pohled na záležitosti dvanáctého domu může být tak subjektivní, s realitou nesouvisející, že si příslušné téma v životě „procvičujeme“ na událostech, které k nám přicházejí jakoby zvenčí. Adepti esoterního bádání samozřejmě vědí, že takové události přicházejí zvenku jen zdánlivě, ve skutečnosti si je my sami přitahujeme na své energie, které vysíláme. Způsobem „čeho se bojím, to si přitáhnu“.

Dary dvanáctého domu

Dvanáctý dům netransformuje témata našeho podvědomí jako osmý dům. Dvanáctý dům strachy rozpouští – láskou, prosvětlením, za pomoci andělů, jak to komu vyhovuje.

Eduard Tomáš k tomu říká: Když se duchovní úroveň introspekcí pozvedne, negativní činy pocházející z nižší úrovně se jí již nemohou dotknout. Byly provedeny z úrovně nižší a v té by také měly být odčiněny. Obrácením se do vyšších úrovní je člověku mnohé odpuštěno.

Ke dvanáctému domu patří témata pokory a odevzdání, tudíž přijetí a nebojování. Skrze energii planet ve dvanáctém domě máme možnost získat důvěru ve vesmírný řád a odevzdat se mu. Naslouchat intuici a následovat ji bez posuzování rozumem. Tím budeme sledovat svoji životní cestu vedenou ne egem, ale dokonale zapadající do vesmírného řádu.

Pak se nám děje to, co je pro nás to nejlepší, my se tomu nebráníme a s důvěrou plyneme s proudem. Tím, že se nezabýváme představami ega, co je pro nás správné a co ne, nepřichází zklamání. Nepociťujeme tudíž bolest a s důvěrou vstupujeme do situací, které jsou pro nás ty nejlepší. Tak nějak si představuji ideální stav:-)

Mylné modely chování ve dvanáctém domě

Nejistota dvanáctého domu nám přináší spoustu pochybností, v krajním případě sebepochybnost. Abychom nejistotu zaplašili, hledáme zpravidla jistotu vně sebe, ve svém okolí. Proto tolik toužíme po přijetí druhými lidmi. Pro uklidnění našich obav. Takové řešení z podstaty věci nebude nikdy dlouhodobé, nikdo není tak svatý, aby nás stále jen uklidňoval a podporoval. Ani to není smyslem osobního vývoje. Jistotu a odpovědi musíme hledat sami v sobě – v naší duši.

Takže kdo hledá oporu u druhých nebo je naopak druhým sám oporou, aby si nevědomě dokázal svoji hodnotu (v obou případech Saturn), měl by hledat oporu a jistotu ve svém nitru. Kdo hledá lásku u druhých nebo ji nabízí, klidně bez opětování (v obou případech Venuše), měl by nalézt lásku uvnitř sebe. A tak dál, podle energie planety.

Dalším rizikem dvanáctého domu je model, kdy druhým – klidně nevědomě – nabízíme to, co bychom rádi dostávali sami. Pro druhé se obětujeme, dáváme jim péči (Luna), svobodu (Uran), oporu (Saturn)... podle energie planety, ale když sami potřebujeme pomoc od druhých, nedostaneme nic. Logicky se pak cítíme zneužití, nedocenění.

V prvním kroku je třeba si uvědomit, že nás často nikdo o pomoc a obětování se ani nežádal (ano, jsou i výjimky). Pak si jen pro sebe musíme vyjasnit, jestli je citové uspokojení dostatečné a chceme pokračovat dál nebo zda citová satisfakce není dostatečná. Pak bychom měli s obětováním se skončit, jinak je budeme druhým časem vyčítat. Může být, že jsme natolik soucitní, že když vidíme nouzi druhých, nemůžeme jim nepomoci. Pak je třeba si stanovit hranice, vymezit svoji polovinu hřiště. Kdo s tím má problém, ať si uvědomí, že to ve finále vlastně dělá pro druhé. Protože když se vyčerpá rozdáváním se, sám se stane závislým na pomoci druhých.

Ve druhém kroku je důležité pochopit, že druhým nabízíme to, co sami chceme dostávat, čeho se nám nedostává. A naučit se to nalézat ve vlastní duši, ve svém nitru. V duši můžeme nalézt péči a útěchu (Luna), duše nám poskytne potřebnou svobodu (Uran), v duši můžeme najít oporu (Saturn). Pak se přestaneme dostávat do závislostních vazeb, které způsobují bolest.

Konkrétní témata ve dvanáctém domě

Konkrétní témata dvanáctého domu jsou dosti široká a pestrá.

Obsazený dvanáctý dům může přinést bohatou fantazii až umělecké nadání. Nositel horoskopu je v takovém případě kanálem, který přijímá inspiraci, zachycuje ji a zpracovává. Odvrácenou stranou je citová křehkost, umělci snadněji než ostatní tíhnou k alkoholu a podobným závislostem.

Zvýrazněný dvanáctý dům dává soucit se slabšími a trpícími, který nalézá uplatnění v sociální práci, charitě, nemocnicích. Je třeba si velmi dobře hlídat své hranice, příležitostí k obětování se je v těchto oblastech nekonečně mnoho.

Dvanáctý dům nás vede do samoty. V samotě nalézáme klid, mimo jiné i klid mysli, kdy k nám může promlouvat intuice. Klid a samotu můžeme nalézt v klášteře, ve vězení (obě instituce za tímto účelem disponují celami:-). Když jsme u vězení, doporučuji si přečíst Tuláka po hvězdách od Jacka Londona, který byl napsaný v roce 1915 (!) podle skutečného příběhu (!).

Dvanáctý dům pomáhá udržovat tajemství. Někdo může mít tajnou lásku, jiný znát platy všech lidí ve firmě, někdo jiný bude fungovat z pozice šedé eminence. Pod rouškou tajemství se vedou jednání za zavřenými dveřmi.

Postavení planet ve dvanáctém domě

Dvanáctý dům obecně zjemňuje prožívání planety, která v něm leží, dělá ho mimořádně subjektivním. Planeta je v tomto postavení přímo napojena na naše nitro, proto si s ní můžeme a nemusíme vědět rady, podle míry našeho naladění se na sebe.

S tématy dvanáctého domu si budeme velmi nejistí, rozumem pro nás budou neuchopitelná. V dané oblasti si nebudeme věřit, nebudeme v sobě mít oporu. V oblasti dané planetou bude zneužitelná naše dobrá vůle. Nebo budeme energii planety servírovat druhým bez nároku na odměnu.

Planeta ve dvanáctém domě se stává darem v okamžiku, kdy se její energii naučíme hledat sami v sobě a odtamtud ji čerpat. Pak můžeme energii planety naplno rozvinout, její subjektivita již nebude zdrojem nejistoty, ale naopak zdrojem talentu, který nám rozum ani vůle nepřinese. Chce to jen věřit osudu a následovat intuici.

Planety ve dvanáctém domě tak je naší cestou k pronikání do esoterních tajů. Když jí budeme důvěřovat, stane se zdrojem intuice, naším vnitřním vedením.

Tolik obecná teorie, kterou vyložíme jednotlivě na každé planetě. Záměrně při výkladu používám stále stejný postup, aby byl z výkladu zřejmý společně fungující mechanismus.

Slunce
Přináší obrovsky jemné prožívání svého já – s ničím si nejsme jistí, ze všeho nejméně sami se sebou. Své záležitosti si probíráme nejraději sami se sebou. Nehodíme se do tvrdého, výkonového světa, pod tlakem nás zrazuje naše psychika. Bude nás lákat umělecká tvorba, sociální oblast, charita. Raději jednáme z pozice šedé eminence, kde nehrozí otevřené střety. V okamžiku, kdy se naučíme naslouchat intuici a řídit se podle ní v životních rozhodnutích, máme vyhráno – náš život poběží pro nás tou nejhladší cestou, ať už byly naše původní představy jakékoliv. Sebejistotu můžeme najít jedině sami v sobě. Máme talent, stát se duchovní osobností, být druhým příkladem v tom, jak rozvíjet vnitřní dary. Pokud bychom svoji šanci nevyužili, můžeme v životě často tápat a cítit se ztracení.

Luna
Přináší obrovsky jemné pocitové vnímání až přecitlivělost, zejména pokud se týká členů rodiny nebo jinak blízkých osob. Na jednu stranu si nejsme jistí, jak je to správné a na druhou stranu bychom se pro ně rozdali. Možná si nejsme jistí, zda rodinu vůbec chceme a zvládneme, ale přitom si neumíme představit větší štěstí a citové naplnění. Pro klid duše potřebujeme občas být sami, v klidu. Bude nás lákat poskytovat servis někomu, kdo si to v našich očích zaslouží, klidně pečovat víc, než je nutné. Nebo se prostě obětujeme pro rodinu. Přitom klid a spokojenost najdeme jedině ve svém nitru. Luna jako vodní prvek dává skvělou intuici k denním životě, běžných záležitostech. Kdo ji nemá, zajde ke kartářce:-) Intuitivní rozhodování v citových záležitostech a v záležitostech kolem rodiny nás povede ideální cestou, kdy jsme druhým ku pomoci, ale přitom se nerozdáváme. Z toho pramení vnitřní harmonie a spokojenost. Máme talent být žensky střiženou duchovní osobností, učit druhé používání drobných duchovních praktik v každodenním životě.

Merkur
Přináší obrovsky jemné předivo myšlenek. Mezi názory se nám míchají pocity, takže když máme formulovat své stanovisko, názor, tlumočit myšlenku, jsme pro druhé málo srozumitelní. Nemají trpělivost nás vyslechnout, jedním dotazem nás vykolejí. Nejraději si dumáme pro sebe, v ústraní necháváme běžet volně myšlenky. Nebo se bavíme s podobně naladěnými lidmi o tématech, která nás zajímají. Snažit se rozvinout přesné či analytické myšlení je plaváním proti proudu, když nám byla dána schopnost věci přímo vycítit nebo rovnou vědět, aniž bychom byli schopní odargumentovat, proč to tak je. S mentálními typy nemá smysl se dohadovat, naši pravdu buď přijmou nebo ne, to je jejich volba. Nabídnout jim své stanovisko s vnitřní jistotou a přitom bez očekávání je známkou pokory. Odpovědi na své otázky se musíme naučit hledat sami v sobě. Naše cesta do esoterních tajů vede přes četbu a diskuse s druhými. Pokud nevyužijeme daru intuice, možná nás budou občas přepadat pochybnosti a neporozumění ze strany druhých.

Venuše
Otázky lásky prožíváme mnohem jemněji než druzí. Prožitek může na jednu stranu být mimořádně romantický, zidealizovaný, až platonický. Nic do dnešní doby (ale ani do žádné jiné:-) Možná si v lásce vlastně moc nevěříme, tápeme. Nebo sami necítíme dost radosti a lásky a stále znovu hledáme u druhých. Na tom se snadno staneme závislí. A asi milion scénářů mezi tím:-) V záležitostech lásky musíme odhodit naše očekávání a představy, máme se nechat vést intuicí a důvěřovat, že je to tak správně. Pomůže i hledat lásku sami v sobě, docela obyčejně se mít rádi. Venuše může být naší cestou k hledání poznání prostě tím, že nás to bude těšit. Pokud bychom signály z nitra nereflektovali, můžeme se cítit nemilovaní.

Mars
Když se máme o něčem rozhodnout, nevíme. Když se dohadujeme s druhými, tápeme, zda jsme agresivní nebo se necháváme zahnat do kouta. Chybí nám k tomu nějaké objektivní posouzení. Možná se sami sebe ptáme, proč pořád potkáváme nějaké konflikty? Když máme s něčím začít, chybí nám impuls, který nás uvede v chod. Své konání směřujeme do nekonfliktních oblastí, kde můžeme uplatnit své dobré srdce – do sociální oblasti, do zdravotnictví. Dá se s tím i různě kličkovat, využívat příležitosti, konat pod pláštíkem tajemství. Ideálním stavem je dělat to, co cítíme jako správné, rozhodovat se intuitivně. Impulsy pro život, motor konání bychom měli hledat uvnitř. Kdo nenachází spokojenost, může proniknout do tajů esoteriky tak, že bude v té oblasti jakkoliv činný. Nebo cvičit jógu. Pokud bychom míjeli příležitosti k osobnímu rozvoji, můžeme se cítit bez energie, nerozhodní, vyhořelí.

Jupiter
Přináší poněkud nejistotu ohledně toho, jak si představujeme štěstí, jestli si ho zasloužíme, jestli ho máme dostatek. Co je správné a co ne, co je morální a co není. Člověk může zjitřeně vnímat otázky spravedlnosti. Může hledat optimální předmět studia nebo najít spokojenost v cizině o samotě. Pokud mu není jasné, jaký postoj v těchto otázkách zaujmout, v nitru jsou odpovědi, intuice napoví. Cestou k duchovědě je v tomto případě studium v kurzu a později klidně výuka. Půjde nám to snadno, k naší velké spokojenosti.

Saturn
Přináší velikou nejistotu, jakmile dojde na otázky respektu, autority, sebevědomí, odpovědnosti. Pravděpodobně si vůbec nevěříme, zejména svým schopnostem. V důsledku toho buď děláme všechno za všechny, přebíráme cizí odpovědnost na svá bedra nebo se naopak raději pro jistotu do ničeho nepouštíme. Sami sobě si tak komplikujeme život, děláme si ho složitějším. Máme v sobě spoustu zábran, uvolnit se je problém. Stejně tak důvěřovat druhým a vůbec světu, vnímáme ho jako nepřátelské místo. Venku žádnou oporu nenajdeme, tu musíme objevit sami v sobě, ve svém nitru. Pak si budeme moci být jistí. Pak nás budou druzí respektovat, vážit si nás. Esoterní cesta je dlouhá a namáhavá, ale ve zralé fázi života by měla přinést výsledek, který stojí za námahu:-)

Uran
Otázkou naší nejistoty je v případě Urana svoboda, jedinečnost a vše kolem. Možná se musíme chovat nepodřídivě, ač sami nevíme proč. Nenechat se spoutat, jít si svou cestou za každou cenu. Nebo naopak je nám téma osobní svobody naprosto neznámou věcí. Nikdy nás nenapadlo, že bychom se mohli řídit sami sebou, chovat po svém. V obou případech se musíme sami vnitřně osvobodit. Najít svobodu uvnitř a dovolit si ji. V prvním případě pochopit, před čím sami utíkáme. V druhém si připustit, že jsme na světě každý za sebe a je škoda tu šanci promarnit. Pak intuitivně poznáme svoji jedinečnost, dary, které jsme dostali právě jen my sami. Budeme sami sebou a nebudeme to muset druhým dokazovat ani to nikdo nebude dokazovat nám. Esoterní cestou je v případě Urana astrologie, hurá:-)

Neptun
Přináší velkou psychickou křehkost, znejistění vlastních pocitů a vnímání, občas potřebu chytat se stébla. Člověk může soucítit s celým světem, může být tak hodný, že by se rozdal, ale tak nepraktický, že sám vyžaduje zacházení v rukavičkách. Jeho psychika může být tak křehká, že ho větší zátěž „vyřadí z provozu“ – třeba tak, že ho upoutá na lůžko, aby si dobil baterky. Na druhou stranu skvělé postavení Neptuna ve dvanáctém domě přináší velejemnou intuici a dary od pánaboha jako jsou umělecké nadání, fantazie, jasnovidnost. Člověk může vyhledávat samotu, protože mu přináší klid, který je v případě Neptuna ve dvanáctém domě doslova léčivý. Nositel horoskopu by se měl naučit hledat mír a všeobjímající lásku sám v sobě, aby ji mohl vyzařovat ven. Pak se i vnější okolnosti zjemní a zklidní, vše půjde jako po másle. Cestou k esoterice je v tomto případě meditace.

Pluto
Znejisťuje naši vůli, odhodlanost, vytrvalé směřování. Někdy sami tlačíme zbytečně na pilu, jindy čelíme tlaku ze strany druhých. Možná se někde hluboce uvnitř cítíme druhými nepřijatí, proto tak moc chceme celému světu dokázat, že na to máme. Máme své vášně, svá nutkání, obsese, choutky nebo nás naopak nikdy nenapadlo, že můžeme pro sebe chtít uspokojení - hluboké, intenzivní, naplňující. Pravděpodobně se potkáme se žárlivostí. Možná budeme občas pocitově propadat zoufalství, cítit bezvýchodnost, ptát se sami sebe: proč zrovna já? Budeme muset přijmout, že některé věci jsou dané a že je nezměníme. Svoji sílu nemáme nalézat v poměřování se s vnějším světem, ale uvnitř. Máme potenciál na mimořádnou intuici, hluboké vhledy, velkou sílu ducha. Schopnost transformovat druhé, když jim budeme předávat to, čím jsme sami prošli. Jen nesmíme tlačit (což bude s tímto postavením velice lákavé), musíme pokorně objevovat své skryté schopnosti, které již máme, jen si je dovolit a nechat je plynout.