Vstup Urana do znamení Berana

Tím nejdůležitějším, co můžeme letos z astrologického pohledu očekávat, vstup planety Uran do znamení Berana. Svým významem se blíží vstupu Pluta do znamení Kozoroha v roce 2008, který předznamenal světovou hospodářskou krizi. Svět předtím a potom nebude stejný. Je těžké odhadnout, jak přesně bude další vývoj vypadat, podobně jako bylo těžké předem určit přesnou podobu hospodářské krize. Můžeme se toliko domnívat... Průběh bude tentokrát opačný. Tak, jako Pluto v Kozorohu většinu procesů na Zemi přibrzdilo, vstup Urana do Berana nás nebývale nastartuje. Což o to, v současném recesí zpomaleném světě se nám energie bude hodit, jen aby jí zas nebylo příliš...

Dění na nebi
Uran při svém putování po oběžné dráze opustí znamení Ryb a postupně se přesune do následujícího znamení Berana. Díky takzvané retrograditě se přesun ze znamení do znamení odehraje ve třech krocích, první dva se uskuteční letos v květnu a v srpnu, příští rok v březnu se Uran v Beranu usídlí natrvalo. Znamená to, že první náznaky toho, co by Uran v Beranu mohl přinést, pocítíme už letos, definitivně se nové téma spustí zkraje příštího roku. Březnem 2011 to však nekončí, ale naopak začíná, protože během následujících sedmi let Uran postupně projde celým znamením a po celou tu dobu se nám Beranské energie budou nějak promítat do života.

Na vlně energie
Beran je ohnivé znamení, zcela obecně vzato můžeme očekávat příliv nových, výraznějších energií. Zase v sobě objevíme motivaci, iniciativu, chuť se do něčeho pustit. Planeta Uran a znamení Berana jsou dva nejvíc energií nabité prvky zvěrokruhu, zdá se, že se máme na co těšit. Beran by s sebou měl přinést velmi přímočarou energii, aktivitu a podnikavost, ale také dravost, soutěživost a agresi. Tak jako vše, i Beranské energie mají svoji odvrácenou tvář - jsou hodně syrové, neomalené, bez příkras.

Spolu s Uranem letos do Berana vstupuje ještě další, významově podobná planeta – Jupiter. Speciálně v květnu budeme postrádat jakékoliv zábrany. Společným jmenovatelem všech tří prvků je spontaneita, živelnost, v krajním případě dobrodružnost.

Situace v kontextu
Uran není jedinou planetou Sluneční soustavy, proto je třeba se na situaci dívat v celku. Letošní rok je hodně změnový, přinese výrazné dění a nová témata. Tři z pomalých planet budou měnit znamení, a to vždy do znamení víc nabitého energií. Uran, o kterém je řeč, si vyzkouší, jaké je to pobývat v ohnivém Beranu, Jupiter ho bude doprovázet a do třetice Saturn letos definitivně přejde z mírné Panny do základních Vah. Aby toho nebylo málo, nová témata, které se objeví, nepůjdou navzájem dohromady. Způsobí tlak na změnu a nové uspořádání, odborně řečeno spolu sevřou disharmonický útvar zvaný T-kvadrát.

Pár konkrétních významů
Astrologie je přísně logická nauka, která kombinuje významy jednotlivých prvků. Společně si to teď vyzkoušíme: Uran, to jsou změny – radikální, nečekané, nepřehlédnutelné. Nejlépe z extrému do extrému. Jdou snadno a rychle. Uran souvisí také s originalitou, inovacemi, modernitou. Kde je Uran, tam jsme vždy o krok napřed. Beran je o podnikavosti, soutěživosti, ale i práci a firmách. Přes svého vládce Mars je spojován s konfliky a svárem.

Když si tyto významy spojíme, lze očekávat, že v nejbližších dojde k inovacím ve výrobních postupech. Nastanou prudké změny. Prostor dostanou podnikavci, kteří přijdou s jednoduchými řešeními postaveními na moderních technologiích. Kteří se o sebe budou umět postarat sami. Ale... Protože planety na nebi navzájem stojí v disharmonických aspektech, nebude dost prostoru pro expanzi. V současném recesí zabržděném světě může být situace firem nestálá, mohou hrozit bankroty, které se promítnou do nezaměstnanosti.

V příštích letech budeme mít najednou víc energie, budeme sršet nápady a chutí se do něčeho pustit. Budeme chtít všechno pokud možno hned. Optimistická varianta ukazuje na vytvoření konkurenčního prostředí, kde díky soutěživosti ze sebe vydáme maximum. Protože budeme mít chuť být nejlepší. Pesimistická varianta varuje před militantním hnutím, dobyvačnými tendencemi a terorismem. Volba je tedy na nás.

Jaké státy?
Geografický dopad vstupu Urana do Berana zajímavě koresponduje s právě popsanými významy. Změny můžeme v příštích letech očekávat v některé z tradičních průmyslových mocností, jako jsou Anglie, Německo nebo třeba v Dánsku a Japonsku. Změny ve smyslu ze dne na den se rozloučíme se starým, přijmeme rázná opatření, protože pomalé a šetrné změny by nás stáhly ke dnu. Kromě toho jsou Beranem signované země, kde ke konfliktu není nikdy daleko, jako jsou Palestina a Syrie. Tyto země – nebo nějaké jiné jim podobné – se budou radikalizovat, budou víc ve střehu než jindy, připravené k akci. Bude nutná značná dávka diplomacie z strany ostatních států, aby situaci udržely v klidu.

Ohlédnutí do minulosti
Vývoj je vždy jedinečný, ale někdy je zajímavé se inspirovat v historii. Uran pobýval naposledy v Beranu v letech 1927/8 až 1934/5 a dokonce i tehdy byl součástí disharmonického T-kvadrátu. Napadá Vás, co se tehdy dělo? Velká hospodářská krize, odstartovaná černým pátkem na americké burze. Prudké změny v podnikové sféře, nezaměstnanost, radikalizace obyvatelstva, všechny tyto významy sedí. Odpovídají i státy, kde se tenkrát odehrávaly změny, stačí vzpomenout na osu Berlín – Řím – Tokyo. Na uklidnění pro ty, kterým v tuto chvíli na mysli vytanul rok 2012 a konec Mayského kalendáře – ve třicátých letech minulého století byla krize, nikoli válka.

Nejsme oběti
Nicholas Campion v knize Mundane Astrology píše, že světový vývoj vyplývá z kolektivního nevědomí, podobně jako vývoj jednotlivce vyplývá z jeho individuálního nevědomí. Nejsme tedy obětí jakéhosi vývoje, který k nám přichází zvenku, ale jsme jeho součástí a přímými spolutvořiteli. A tak jako každé individuum potřebuje na své vývojové cestě určité mezníky pro poznání, i lidstvo potřebuje takové body. Takže ať přijde, co přijde, je to naše společná lekce, která nás má něco naučit.