Astrologické kurzy - podrobnosti

Pojetí kurzů

Kurzy jsou koncipovány jako praktické, s důrazem na příklady a procvičování. Ve výuce budeme věnovat polovinu času výkladu a polovinu cvičením. Trénovat budeme kromě celebrit i na vlastních horoskopech a horoskopech dalších „smrtelníků“. Zastávám názor, že charakteristiku astrologických prvků lze kdekoliv nastudovat, ale komplexní výklad horoskopu se lze naučit jen a jen praxí.


Obsah kurzů

1. ročník – planety ve znameních a domech

Teoretická část:
Úvod do astrologie
Obecná charakteristika planet, znamení a domů
Planety a lunární uzly ve znameních a domech
Podrobný program 1. ročníku

Praktická část:
Nácvik interpretace jednotlivých prvků horoskopu
Hledání opakujících se témat v horoskopu
Dílčí syntéza
Přehled cvičení pro 1. ročník


2. ročník – aspekty a vládci domů

Teoretická část:
Druhy aspektů a jejich význam
Planetární obrazce
Charakteristika aspektů mezi jednotlivými planetami
Znamení na hrotech domů
Vládci domů v jednotlivých domech horoskopu
Podrobný program 2. ročníku

Praktická část:
Určení klíčových témat horoskopu
Vymezení silných a slabých míst horoskopu
Syntéza horoskopu
Přehled cvičení pro 2. ročník

Na konci tohoto dvouletého studia tedy budete schopni vyložit nativní horoskop.


3. ročník – prognostické metody

Teoretická část:
Tranzity - metodika výkladu tranzitů, tranzity planet skrze domy horoskopu, tranzity planet na planety radixu. Výklad celých událostí včetně postavení planet ve znamení, domě a vládcovství, a to jak u radixového tak u tranzitního prvku. Nástin dalších prognostických metod - sekundárních progresí, primárních direkcí, šířkových a deklinačních paralel, solárních horoskopů.

Praktická část:
Teorii procvičíme jednak na horoskopech celebrit a jednak na vlastních horoskopech. Přemýšlejte už teď o události, kterou budeme během kurzu probírat, může to být seznámení, nástup do práce, porod dítěte, stěhování. Fantazii se meze nekladou, ať se nám sejde široká paleta událostí k procvičení:-)


4. ročník – partnerská astrologie

Teoretická část:
Synastrie – metodika, význam planet v domech partnera a planet v aspektech na planety partnera. Výklad celých prvků, tedy včetně polohy v domě a vládcovství u obou partnerů. Určení klíčového tématu partnerství, oblasti spolupráce a střetů. Různé typy partnerství. Ve kterých případech má partnerství šanci nastat. Kompozitní horoskopy – nástin výkladu.

Praktická část:
Teorii procvičíme jako vždy jednak na horoskopech slavných osobností a jednak na horoskopech vlastních. Za tímto účelem přemýšlejte nad osobou, kterou se budeme celý školní rok zabývat. Vybírejte osoby z různých oblastí (partner, dítě, rodič, kamarádka, pracovní sféra), ať se nám sejde pestrá škála příkladů. A nebojte se vybrat i někoho, s kým máte napjatý vztah:-)


Pomůcky


Vše potřebné obdržíte v kurzu. Na počátku dostanete přehledné tabulky pro snazší interpretaci horoskopu, v průběhu celé výuky rozdávám množství horoskopů. S sebou budete potřebovat pouze psací potřeby a poznámkový blok.

Na požádání vytisknu astrologické kolečko v programu Solar Fire Gold, ať si můžete cvičit výklad na svých blízkých, které znáte.

Přednášky nahrávám a rozesílám e-mailem pro případ, že zameškáte hodinu nebo si budete chtít doplnit své zápisky.